Jordbruk EU

Utvärderingen av glyfosat
försenas till 2023

EFSA, den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, meddelade förra veckan att deras slutsatser rörande växtskyddsmedlet glyfosat försenas.

EU-kommissionen är just nu i processen att besluta om medlet ska tillåtas på den europeiska marknaden eller inte. Förseningen av EFSA:s slutsatser väntas leda till att även EU-kommissionens beslut skjuts upp, då dessa delvis ligger till grund för beslutet, uppger LRF i nyhetsbrevet Brysselnytt.

EFSA motiverar förseningen med att det nyligen kommit många nya studier om glyfosat, och dess koppling till hälsorisker, vilka motbevisar tidigare rykten om ämnets koppling till cancer. EFSA menar nu att de för att kunna anta slutsatser måste gå igenom och analysera dessa studier.

EU:s hälso- och livsmedelssäkerhetskommissionär Stella Kyriakides uttalade sig kring beslutet och uttryckte oro över uppskovet, men också förståelse för att all kunskap i frågan måste tas med i det slutgiltiga beslutet.

EFSA väntas komma med sina slutsatser kring glyfosat i juli 2023. Därmed förlängs också det existerande temporära godkännandet för glyfosat från december 2022 till och med dess att ett officiellt beslut fattats av EU-kommissionen.