Utsade
Det var torrt när utsädet skördades i år vilket torde leda till god kvalitet då det gäller grobarheten. Möjligen kan det bli brist på vissa sorter.
Jordbruk Landsbygdsnäringar

Utsädeskvaliteten verkar bra trots mindre skördar

Den svåra odlingssäsongen 2017 ökade märkbart efterfrågan på certifierat utsäde inför årets vårsådd. Den torra och heta sommaren 2018 har medfört mindre skördar speciellt på SLC:s kustområden. Hur påverkas tillgången på utsäde inför vårsådden nästa år?

SLC:s förbundsstyrelsemedlem och spannmålsutskottets ordförande Bengt Nyman anser inte att det finns större skäl till oro.

–Efter den regniga sommaren 2017 ville utsädeshandeln öppna säkerhetslagret och anhöll om sänkt grobarhetsgräns för handelsduglig vara. Det ledde till att packerierna och utsädesfirmorna fick tömma sina egna lager. Det finns alltså inga större reserver att ta till den här odlingssäsongen. Vill man byta sort eller förnya sitt utsäde kan det vara skäl att vara ute i god tid för att säkerställa att man får det man önskar.

Nyman tror dock att utsädesodlingen i år har lyckats bra, trots att den mängdmässigt blir mindre än normalt.

–Det var torrt när utsädet skördades vilket torde leda till god kvalitet då det gäller grobarheten. Eventuellt är tusenkornsvikten lägre, men i övrigt borde utsädet kvalitetsmässigt vara bra.

Mindre mängder men god grobarhet

Överlag har skördarna varit klart under det normala. 

–Det är klart att även utsädesodlarna har fått mindre skördar än normalt, men å andra sidan kanske inte heller efterfrågan på utsäde är så väldigt stor efter ett år som detta, misstänker Nyman. De flesta får säkert dugligt utsäde själva och använder sitt eget, eftersom det är dyrt att köpa certifierat utsäde. Den minskade efterfrågan tror jag jämnar ut bortfallet som utsädesodlarna har i mängd.

Nyman betonar också att de svåraste åren gällande utsäde oftast är de våta åren.

–Grobarheten blir dålig om man antingen tröskat för vått eller torkat med för hög  värme i torken. 

Thomas Lindholm, medlem av SLC:s spannmålsutskott, har endast odlat en foderkornsort i år och har inte ännu fått resultaten på utsädesanalysen.

–Det jag producerat verkar dock vara bra och jag är inte det minsta bekymrad över kvaliteten. Grobarheten är ju det enda som intresserar då det gäller utsäde och efter vad jag har förstått så har grobarheten överlag varit bra.

Marcus Wickholm, utsädesodlare och - packare på Teira gårdspackeri i Svartå, bekräftar också att skördarna är klart mindre än ifjol; i vissa fall nästan hälften mindre än normalt.

–Veteskörden blev ett par, tre ton per hektar mot normala 5-6 ton. Kornskörden var också ganska bedrövlig, men vi fick ganska bra med havre. 

Wickholm säger att grobarheten dock torde vara bra.

–Det blir nog ingen katastrof när det gäller utsäde inför nästa odlingssäsong trots att det säkert kommer att råda brist på vissa sorter.