Ecofish 1
Andreas Segervall och Sebastian Höglund driver landets första havsbaserade fiskodling. Jakobstadsbon Segervall har tidigare fördjupat sina kunskaper om fiskodlande genom att gå en utbildning i Lysekil. FOTO: Joakim Snickars
Landsbygdsnäringar

Utmärkt start för havsbaserad
fiskodling utanför Jakobstad

Efter en kraftig fördröjning kunde Jakobstadsföretaget Ekofish börja odla regnbågslax i havsvattenmiljö ifjol. Under 2022 skall kapaciteten fördubblas och målet är att fortsätta utöka produktionen ytterligare framledes.

I naturlig skärgårdsvattenmiljö utanför Jakobstad, inte långt ifrån Kallans fyr och Mässkär, har företaget Ekofish etablerat inhemsk produktion av regnbågslax.

– Jag har varit yrkesfiskare i 12 år med lax- och sikfiske som inriktning. Jag har fått tampas med olika slags utmaningar och detta har också varit en grogrund för det här projektet. Det gäller helt enkelt att hitta nya möjligheter för den här branschen, förklarar Sebastian Höglund, vd och allt i allo på Ekofish.

I samarbete med yrkeskollegan Andreas Segervall, som har titeln produktionschef, driver Höglund de facto en odlingsverksamhet som tillsvidare är unik i sitt slag i Finland.

När LF kommer ut till stödjepunkten Ådö fiskehamn en blåsig vardagseftermiddag i mitten av juli är Höglund klart optimistisk i tonen när han lägger ut texten om starten för den nya specialnischen för Ekofish.

– Det har gått jättebra sedan starten ifjol. I år siktar vi på att öka produktionen från 50 ton till 100 ton. Till att börja med handlar det enbart om att föda upp regnbågslax, men även sikproduktion hör till våra framtidsplaner.

– Egentligen hade vi också tänkt installera en andra nätbassäng i odlingsområdet under den här säsongen. Utbyggnaden har tyvärr blivit fördröjd på grund av svårigheter att få tag i material. Så det hela ser ut att dra ut till nästa år, fortsätter Höglund.

Ecofish 3
Målet för Ekofishs fiskodling är att kunna producera 100 ton regnbågslax under säsongen 2022. PRIVAT FOTO

Tillämpar kontrollplan för att värna om miljön

Ursprungligen siktade Ekofish på att starta sin havsodling redan 2019. Skepticismen hos allt från privatpersoner till organisationer och kommuner har emellertid varit både övertygad och kompakt under de senaste åren.

Jakobstadsföretaget har bitit ihop under den bromsande och tidsmässigt mycket utdragna byråkratiska processen. Till slut gavs det definitivt grönt ljus för satsningen efter att Vasa förvaltningsdomstol hade förkastat inte mindre än 13 besvär i början av 2022. Det aktuella miljötillståndet för havsodlingsverksamheten gäller fram till 2030.

– Vi har inte gett upp i något skede. Det finns väl en släng av österbottnisk envishet över det hela, konstaterar Höglund lakoniskt.

– Från den egna branschen har vi enbart fått stöd och uppmuntran under den här perioden. Vi har under uppbyggnadsskedet även kunnat konsultera kollegor från södra Österbotten och få värdefulla råd. Att ha tillgång till konstruktiva bollplank är viktigt, fortsätter han.

Sebastian Höglund berättar att han åker ut och gör rutinmässiga besök vid havsodlingen så gott som varje dag.

– Produktionsytan uppgår till 50 hektar. I praktiken är fiskodlingen koncentrerad till en klart mindre areal. Men användningen av vidsträckta ankarlinor och annan tillhörande utrustning gör att området ser större ut. Vattendjupet är cirka 30 meter.

Till arbetsrutinerna ute till havs hör att utfodra fisken med strömmingsbaserat foder i pelletsform. Att ibland utföra undervattensinspektioner och syna anläggningen i stort hör också till.

– I enlighet med villkoren för miljötillståndet tillämpar vi en kontrollplan för att värna om miljön. Hittills har någon tydlig belastning av kväve och fosfor inte kunnat konstateras på odlingsområdet. Det är också svårt att överhuvudtaget göra mätningar i den här typen av vatten.

Ecofish 2
Med fiskebåten Turo IV styr Ekofish-företagaren Sebastian Höglund ofta ut från Ådö fiskehamn mot fiskevattnen utanför Jakobstad. Höglund har varit yrkesfiskare i 12 år vid det här laget. FOTO: Joakim Snickars

Satsning på lokal fiskproduktion

Säsongen vid Ekofishs maritima fiskodling pågår vanligen från april/maj till november. En veritabel arbetstopp inträffar på hösten, i regel i oktober, då en större mängd regnbågslax tas upp för att sedan rensas och hanteras vid Ådö fiskehamn.

– Det är dessutom fråga om växelvarma djur. Under vintermånaderna äter fiskarna i princip inte något i det kalla vattnet. Därmed behöver vi varken foder eller el under denna period, säger Höglund.

Ekofishs produkter riktas främst till den inhemska partihandeln.

– Överlag går vi in för att upprätthålla ett hållbart kretslopp genom vår verksamhet. Ett annat viktigt mål för oss är att säkra utbudet av lokal fisk och gagna sysselsättningen vid Ådö fiskehamn.

Vid fiskehamnen betjänas allmänheten av fiskaffären Fiskboden dagligen under sommarmånaderna samt vid jul och påsk. Höglund tillägger i samma veva att det är ett extra plus att det är möjligt att hyra in arbetskraft till fiskehamnen i samband med arbetstoppar.

– Vi filéar aborre, sik och lax i fiskhallen. Vi hanterar även en del infrysta produkter såsom kallrökt och gravad lax.

När de ständigt aktuella klimatförändringarna ventileras framhåller Höglund att han som yrkesfiskare egentligen saknar ett längre tidsperspektiv för att kunna uttala sig om eventuella förändringar i den egna arbetsomgivningen.

– I varje fall har jag kunnat konstatera att medeltemperaturen nere i havsvattnet har ökat under de senaste varma somrarna.

Att erhålla tillstånd för anläggande av havsbaserade fiskodlingar brukar vara komplicerade och tidskrävande historier i Finland. Bland annat har det stampat på stället för en tilltänkt havsodling utan Kaskö på sistone.

– Enligt det nationella fiskeriprogrammet strävar man samtidigt efter att öka den inhemska konsumtionen av fisk med tanke på hälsoaspekten. I praktiken krävs det krafttag för att det ska finnas mera fisk på tallriken framöver, konstaterar Höglund.

Hur den stegrade inflationen kommer att inverka på fiskkonsumtionen är ett annat aktuellt orsomoln i fiskevärlden. Höglund säger att den kommande vintern blir tuff även i andra europeiska länder.

– För närvarande finns det ett även överutbud av små fiskyngel i Finland. Efter 2014 har Ryssland köpt in mycket yngel och foder till sina egna odlingar. Nu är den exportkanalen avstängd, tillägger Höglund.