Skogsbruk

Utexaminerade inom naturbruk
vid Yrkeshögskolan Novia

Skogsbruksingenjör (YH)

Lithén Kaj-Magnus Almer, Korsholm

Miljöplanerare (YH)

Alabi Haddi

Hussain Sharmin

Jubril Ismael

Rönn Jonas, Korsholm

Welander Joakim, Hangö