Jordbruk Globalt Marknad

USA får exportera mer mjölk till Kanada

USA och Kanada har enats om en förnyad upplaga av det nordamerikanska frihandelsavtalet, som också omfattar Mexiko. Enligt det nya USMCA-avtalet ska USA få rätt att exportera mer mjölk till Kanada.

Den kanadensiska marknadsmodellen för mjölksektorn har varit föremål för skarp kritik från USA. Mängdstyrningen är ett slags automatik som upprätthåller balansen mellan utbud och efterfrågan och garanterar Kanadas mjölkbönder en säker inkomst.

USA-presidenten Donald Trump har länge kritiserat Kanadas mjölkkvoter. Efter de misslyckade förhandlingarna om NAFTA-avtalet har Trump lovat lösningar som gynnar de amerikanska bönderna.

USA-bönderna lider av en överproduktion av mjölk på hemmaplan men exporten till Kanada har varit begränsad. USA måste betala tullar på upp till 300 procent för överskridna exportkvoter.

Nu har Kanada gått med på att ge USA ett större tillträde till den kanadensiska mjölkmarknaden. Kanadas regering har lovat att kompensera inhemska bönder för deras eventuella förluster.

Kanadas export av bilar och bildelar ska bli friare. Enligt uppgift ska 2,5 miljoner kanadensiska bilar befrias från tull. USA-tullarna på kanadensiskt stål och aluminium förblir däremot ännu kraft. Den frågan är ännu olöst.

Enligt planerna ska Trump, Kanadas premiärminister Justin Trudeau och Mexikos avgående president Enrique Penaa Nieto underteckna avtalet i slutet av november.