Jordbruk Globalt

USA börjar betala ut
coronastöd till farmare

President Donald Trump utlovade för några veckor sedan ett specialstöd till USA:s bönder som kompensation för förluster under coronakrisen. Nu står pengarna till förfogande. Farmarna uppmanas att i rask takt anmäla sig hos den lokala jordbruksbyrån.

President Trump och hans jordbruksminister Sonny Perdue föreställde nyligen sitt stödpaket Coronavirus Food Assistance Program (CFAP). Programmet omfattar direkta stöd till ett sammanlagt belopp av 16 miljarder dollar (drygt 14,3 miljarder euro).

Den övre gränsen för betalningarna uppgår till 250.000 dollar per person (cirka 224.000 euro). Avsikten med stödpaketet är att kompensera farmarna för de kraftigt fallande priserna på jordbruksprodukter från medlet av januari till medlet av april.

Betalningarna är personliga och gäller sektorer som har drabbats av prisfall på mer än fem procent. Stödprogrammet omfattar bland annat spannmål och andra jordbruksgrödor samt frukt, grönsaker, kött och mjölkprodukter. USDA lovar att behandla ansökningarna snabbt.

I det första skedet blir 80 procent av stödet tillgängligt för mottagarna. Enligt USDA beror detta på att staten vill få ut pengarna så fort som möjligt till de drabbade producenterna. Den resterande delen betalas senare, då nya anslag blir tillgängliga.

Sektorer som inte har lidit av prisfall som är större än fem procent berörs däremot inte. Under de närmaste månaderna ska regeringen titta närmare på behovet inom andra jordbrukssektorer som inte är omedelbart berättigade till CFAP-stödet.

Coronapaketet ska komplettera de tidigare beviljade stöden på tre miljarder dollar, som ska finansiera de statliga uppköpen av livsmedel för så kallade ”food banks”, d.v.s. kostnadsfri mathjälp för medellösa.

Många jordbruk har anmält konkurs

USA-regeringen har därutöver beslutat om skattesänkningar för farmare, statliga stöd till etanolfabriker och kompensation för bortfall inom exporten av jordbruksprodukter. De sistnämnda åtgärderna ska främst uppväga förlusterna efter handelskonflikten med Kina.

Enligt den amerikanska producentorganisationen American Farm Bureau Federation (AFBF) spelar CFAP-stödet en avgörande roll för att trygga gårdarnas överlevnad. Stödet har förverkligats snabbt och smidigt, berömmer AFBF-basen Zippy Duvall.

Duvall noterar att marknaderna för många jordbruksprodukter praktiskt taget försvann över en natt. Enligt AFBF steg antalet konkurser inom det amerikanska jordbruket redan i mars månad med hela 23 procent, jämfört med februari.