EU Marknad

Ungern får inte reglera sin export av spannmål

Den ungerska regeringen har på olagliga grunder infört egna regler som ger staten förköpsrätt inom handel med spannmål. Nu kräver EU-kommissionen att Ungern drar tillbaka restriktionerna för exporten.

I praktiken försökte den ungerska regeringen begränsa den fria rörligheten av varor inom EU, fastställer kommissionen. Detta skulle få långtgående konsekvenser för den inre marknaden, i synnerhet i dagens svåra situation.

Nu får den ungerska regeringen en allvarligt tillrättavisning av jordbrukskommissionär Janusz Wojchiechowski och hans kollega Thiery Breton, som ansvarar för angelägenheterna på den inre marknaden.

Samtidigt förbehåller kommissionen sig rätten att inleda ett överträdelseförfarande. Enligt kommissionen utfärdade den ungerska regeringen ett dekret som beviljade staten förköpsrätt för spannmålsexport av strategisk betydelse för matförsörjningen.

Ungern skulle bli det första EU-landet som själv reglerar sin export av spannmål. Den ungerska regeringen ville göra exporten av spannmål, sojabönor och solrosfrö anmälningspliktig med statlig rätt till förköp. Kommissionen inskärper att dekretet skulle utgöra ett allvarligt intrång i EU-principen för den fria rörligheten av varor. Detta kan få långtgående konsekvenser för den inre marknaden, särskilt i dagens ömtåliga situation.

De ungerska reglerna ställer dessutom hinder för jordbruksexporten och kan praktiskt taget likställas med ett exportförbud. Kommissionen utgår också från att metoden går emot världshandelsorganisationen WTO:s principer och EU:s frihandelsavtal.

Staten försökte själv intervenera

Den ungerska regeringen och regeringschef Viktor Orbán hade i praktiken tagit sig friheten att begränsa den fria rörligheten av varor inom EU. Regeringen motiverade åtgärden med behovet av en tryggad försörjning av spannmål i dagens svåra läge.

I praktiken hade staten behållit rätten att intervenera mellan säljare och köpare. All export av vete, råg, havre, majs, sojabönor och solrosfrön skulle bli anmälningspliktig. Därmed skulle ministeriet får avgöra om affären inskränker på landets försörjningssäkerhet.

Företagen inom spannmålssektorn har protesterat mot de nya bestämmelserna. Varje transaktion skulle granskas av myndigheterna via ett byråkratiskt och komplext rapporteringsystem, som strider mot principerna för den gemensamma marknaden.

Kommissionen anser att rättsakten hade satt ytterligare press på försörjnings- och leveranskedjor i samhället och handeln med tredjeländer. Staten ska inte få fastställa marknadsvärdet för ungerska spannmålspartier, heter det i motiveringarna.