SLC

​Ungdoms- och kvinnoträff i samband med SLC:s kongress

I samband med SLC:s kongress på Hotell Korpilampi i Esbo ordnas ungdoms- och kvinnoträff söndagen den 25 november klockan 15, det vill säga dagen innan själva kongressen drar i gång.

För de ungdomar som deltar i SLC:s pågående ungdomsutbildning utgör den här träffen etapp 4, notera ändå att man inte behöver delta i ungdomsutbildningen för att delta i just den här träffen.

Temat för ungdoms- och kvinnoträffen är ”Attityder och påverkan – hur kan jag hitta verktyg för att ta mig fram i livet och påverka min omgivning”. Avsikten är att med hjälp av positiva attityder få deltagarna att se framåt i vardagen, i det egna arbetet och i arbetet för jordbrukets framtid.

Man vill också ge deltagarna verktyg och redskap för att föra fram sin åsikt, påverka och ta del i samhället. Endast genom ett aktivt engagemang kan man påverka sina egna och jordbrukets framtidsförutsättningar.

Bland programpunkterna hittas det österbottniska och rätt så nygrundade coachingföretaget Bertills & Jung som föreläser under rubriken ”Sälj de jordgubbar du har – en resa i attitydernas landskap”. Senare under eftermiddagen tar nyländska coachen Alexandra Ohls över ordet med en föreläsning i retorik och argumentationsteknik under rubriken ”Hur ska jag agera för nå fram med mitt budskap?”

Som avslutning på dagen ordnas separata program för ungdomarna och kvinnorna. Följande förmiddag finns det möjlighet att delta i ett studiebesök till Naturresursinstitutet Luke eller i den minimässa som ordnas av SLC med samarbetspartners och pågår på Hotell Korpilampi under måndagsförmiddagen.

Anmälan till ungdoms- och kvinnoträffen sker med samma formulär som anmälan till kongressen som helhet, det vill säga på www.lyyti.in/SLCkongress2018.