Jordbruk

Unga jordbrukare som
fått startstöd kan nu ansöka om
tillstånd att lyfta räntestödslån

Jordbrukare kan nu ansöka om tillstånd att lyfta räntestödslån för de startstöd för unga jordbrukare som beviljats dem i år, meddelar Livsmedelsverket. Tillstånden söks i Livsmedelsverkets e-tjänst Hyrrä.

En noggrant framställd ansökan påskyndar behandlingen. Anvisningar för ansökan finns på Livsmedelsverkets webbplats. De regionala NTM-centralerna ger råd om ifyllandet av ansökan. NTM-centralerna börjar fatta beslut om tillstånd att lyfta lån i takt med att jordbrukarna ansöker om dem.

En jordbrukare som inleder sin verksamhet kan få ett intyg över skattefrihet för överlåtelseskatt redan innan NTM-centralen har fattat beslut om tillstånd att lyfta räntestödslån.

Villkoren för investerings- och startstöd för jordbruket förnyades i år för den nya EU-finansieringsperioden. Ansökan om stöd enligt de nya villkoren inleddes i april och stödbesluten fattades i juni.

För närvarande har NTM-centralerna fattat cirka 280 beslut om räntestödslån och ungefär lika många ansökningar om räntestödslån är ännu obehandlade. Räntestödslån har beviljats till ett belopp av sammanlagt 44 miljoner euro.

Mest räntestödslån har ansökts för etablering av unga jordbrukare, nästan 18 miljoner euro. Näst flest räntestödslån har ansökts för investeringar i ladugårdar för mjölkboskap och byggande av lager.

Tillstånd att lyfta räntestödslån för jordbruksinvesteringar kan ännu inte sökas. Det är ännu inte heller möjligt att ansöka om utbetalningar av investerings- och startstöd för jordbruket som beviljats i år. Livsmedelsverket informerar när ansökan om dessa tillstånd och utbetalningar inleds.

Mer information till den som ansöker om stöd finns på Livsmedelsverkets webbsidor.