Jordbruk EU

Unga jordbrukare grunden till livskraftig landsbygd

En stabil och konkurrenskraftig inkomst för unga jordbrukare utgör grunden för en livskraftig landsbygd, påpekar Jannes Maes, ordförande för CEJA, takorganisationen för unga producenter inom EU. Därför bör EU satsa på att stöda unga jordbrukare genom mera ambitiösa åtgärder i den gemensamma jordbrukspolitiken CAP.

Maes framförde CEJA:s synpunkter på den framtida gemensamma jordbrukspolitiken under det informella mötet mellan unionens jordbruksministrar i Österrike i veckan. Ministrarna samlades för att diskutera framtida utveckling för viktiga landsbygdsområden samt högklassig livsmedelsproduktion inom EU.

– Om unga människor känner att de inte kan förtjäna tillräckligt som jordbrukare kommer de att överge sektorn. Ungdomarna på landsbygden måste erbjudas tillräckliga möjligheter att bo kvar och arbeta där. Utan dem skulle landsbygdens livskraft lida och avfolkningen accelerera, sade Maes.

Mera än 2 procent av medlen i första pelaren bör avsättas för unga jordbrukare, anser CEJA. En tydlig precisering av begreppet aktiv jordbrukare skulle också möjliggöra en exakt fördelning av direkta stöd till personer som verkligen behöver dem.

CEJA betonar behovet av ett gemensamt tillvägagångssätt inom hela EU för att landsbygdssamhällena ska kunna dra nytta av samma stöd oavsett var de bor.

Unga jordbrukare behöver tillräckliga incitament för att investera i sin framtid. Samtidigt måste de få tillräckligt med stöd i sitt arbete genom den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020. Det leder i sin tur till en livskraftig, dynamisk landsbygd och ett bevarat kulturarv.

Läs också:

Böndernas ställning och matsäkerhet i fokus på jordbruksministermöte

Norden och Österrike överens om stark andra pelare

Jari Leppä diskuterade krispaket med kommissionär Hogan

Copa accepterar inte nedskärningar i CAP

Cogeca oroas över växande krav och krympande CAP