Jordbruk Globalt Marknad

Ukraina dryftar kartell för spannmålsexportörer

En grupp regeringspolitiker i Ukraina har föreslagit att de stora spannmålsproducerande länderna borde bilda en gemensam allians för att starkare kunna bevaka sina intressen på de internationella marknaderna.

Som förebild anges oljekartellen OPEC. Enligt initiativtagarna skulle en gemensam organisation för exportörer av spannmål skydda producentländerna mot negativa följder av störningar på världsmarknaderna.

Idén är inte ny. Ryssland lanserade idén redan för närmare tjugo år sedan. Då föreslog Ryssland partnerskap med de spannmålsexporterande länderna i svartahavsområdet, inte minst Ukraina och Kazakstan.

Tanken var att länderna gemensamt skulle bygga upp en tillräckligt stark marknadsmakt för att påverka prisbildningen på spannmål. Den ryska idén förverkligades aldrig och tanken på Ukraina som rysk samarbetspartner förefaller begravd.

Nu har emellertid Ukraina värmt upp idén på nytt, uppger nyhetsbrevet Euractiv. Ryssland är givetvis inte inbjuden som partner. I stället skulle Ukraina gärna samarbeta med övriga viktiga spannmålsproducenter.

Som potentiella partner räknar den ukrainska regeringen upp USA, Kanada, Brasilien, Argentina och EU. Dessa stora aktörer kunde med fördel samordna sina ansträngningar på exportmarknaderna och därmed skaffa sig fördelar.

Därmed kunde deltagarländerna skydda sina gemensamma ekonomiska intressen, säger Ukrainas biträdande jordbruksminister Markiyan Dmytrasevych till webbtidningen Euroactiv.

I samband med spannmålskrisen har några länder vidtagit åtgärder för att skydda sina inhemska marknader. Som exempel nämns Indiens exportförbud av spannmål, som syftar till att trygga tillgången på livsmedel i hemlandet.

Men Euroactiv hänvisar också till experter som varnar för negativa konsekvenser. Prisnivån kan påverkas negativt, särskilt i länder som importerar spannmål. Gränserna och ansvarsfrågorna är luddiga.

Världshandelsorganisationen WTO kan ställa hinder i vägen, då länderna i kartellen samtidigt skulle vara medlemmar i WTO. Organisationens regler förutsätter fria och icke-reglerade marknader. Exportkvoter strider mot denna regel.