556527714 2048X1360
Biotekniken går in i matproduktionen med cellodlad korv. FOTO: Cultivated B
Jordbruk EU

Tyskt företag blir först i EU
med odlade korvprodukter

Marknaden för köttalternativ växer snabbt. USA och Singapore tillåter redan matprodukter av cellodlat kött. Det tyska bioteknikföretaget TCB har som första branschföretag i EU ansökt om tillstånd att framställa cellbaserad korv.

De flesta köttalternativ som saluförs i dagens livsmedelsbutiker baserar sig på växtbaserade ingredienser av soja-, ärt- eller veteprotein. Cellodlat kött framställs däremot mestadels av animaliska muskler och celler som odlas i laboratorier.

Det tyska företaget TCB (The Cultivated B) i Heidelberg siktar på att bli först i Europa med cellbaserade korvprodukter. En ansökan om EU-tillstånd har nyligen lämnats in till livsmedelsmyndigheten Efsa.

TCB är ett dotterbolag till Infamily Foods, som framställer nya livsmedel. TCB Ansökningen för en EU-certifiering av framställningsprocessen för ”korv från kontrollerad odling” inleddes i medlet av september under EU-rubriken ”Novel Food Regulation”.

Alternativa proteinkällor

Företaget tror att den europeiska sektorn för odlat kött blir en framtidsbransch med enorm tillväxtpotential. Det handlar inte enbart om framtidens mat. Målet är att framställa och trygga tillgången till högkvalitativt och hållbart kött för alla och envar.

TCB vill enligt egen utsago leverera avancerade lösningar på många problem. Alternativa proteinkällor ska minska det ekologiska fotavtrycket, bidra till bättre förhållanden för boskapen och bidra till att främja konsumenternas hälsa.

Det är med andra ord inget fel på ambitionerna. Konkret söker företaget EU-tillstånd för en så kallad hybridkorv. Korven påminner till utseendet om en vanlig kokt korv. Produkten består av vegana ingredienser och cellbaserat kött som odlas i en bioreaktor.

Hybridkorven ska hålla jämna steg med originalet. Enligt tillverkaren framställs korven i en process som garanterar konsumenten en produkt med välbekant och utsökt smak. Parallellt erbjuds kunden en hållbar och etiskt framställd produkt.

Utgångsmaterialet är stamceller från vävnaden av en ko. En cellkultur växer fram i en näringslösning. Både muskel- och fettceller kan odlas på detta sätt. I en bioreaktor bildar muskelcellernas fibrer en fettvävnad.

Efsa inleder riskbedömning

Laboratorieköttets förespråkare hävdar att produktionen medför mindre lidande hos boskapen, då processen använder betydligt färre djur. Dessutom reduceras mängden av växthusgaser, vilket sänker produkternas fotavtryck.

The Cultivated B är ett dotterbolag till den tyska livsmedelsföretaget Infamily Foods, som grundades 2020 i samband med en fusionen de två tyska korvfabrikerna Reinert och Kemper.

Än så länge är det emellertid ont om studier och motsvarande tillförlitliga data om eventuella konsekvenser i samband med förtäring av konstgjort kött. EU:s livsmedelsmyndighet Efsa kommer därför att hårdgranska den nya produkten.

Till en början måste Efsa ta ställning till produktens art och klassificering som korv eller eventuellt någon alternativ kategori. Alla intressenter utgår från att tillståndsprocessen kan dröja längre än vanligt, eller minst 18 månader.