Jordbruk EU Marknad

Tyskland bekräftar
nya fall av svinpest

Fram till måndagen hade afrikansk svinpest fastställt hos tjugo vildsvin nära den polska gränsen i den östtyska delstaten Brandenburg. Alla smittade djur har påträffats inom ett och samma område.

Antalet nya fall fortsätter ännu att stiga, befarar det ansvariga ministeriet i Brandenburg. Samtliga fall hade emellertid påträffats inom själva kärnområdet, vilket betecknades som en god nyhet.

Myndigheterna fortsätter att leta efter döda vildsvin med drönare och värmekameror. Ministeriet har ställt 45 personer till förfogande som söktrupp. Dessutom ställer många jägare upp.

Särskilt utbildade sökhundar har hämtats till området för att nosa upp vildsvin. Skyddszonen har utvidgats till ett ingärdat område på 150 kvadratkilometer. Trots detta är bönderna pessimistiska.

Handeln med slaktgrisar har stoppats helt och hållet. Bönderna i regionen får varken skörda eller så sina åkrar. Det övergripande målet är att hålla svinpesten på avstånd för att undvika att tamgrisar smittas.

Polen har redan slutat att köpa levande slaktgrisar från Tyskland. För de östtyska producenterna har Polen varit ett viktigt exportområde, särskilt med tanken på den förlorade marknaden efter coronaepidemin.