180831 Schulze Klimadiskurs 04
Omstridd miljöminister: Svenja Schulze har hamnat i böndernas klor. FOTO: BMU
Jordbruk EU

Tyska protestbönder vill
dra minister inför rätta

Tysklands miljöminister Svenja Schulze har lyckats reta upp en grupp jordbrukare till den grad att de vill dra henne inför rätta för hets mot folkgrupp. Anledningen är en omdiskuterad rapport som kritiserar det konventionella jordbruket.

Den socialdemokratiska miljöministern har inte gjort hemlighet av sin kritiska hållning mot det konventionella jordbruket. Flera tusen bönder har tagit illa vid sig av Schulzes krav på bland annat skärpt grundvatten- och insektskydd.

Nyligen presenterade Schulze en ny miljörapport från den tyska naturskyddsstyrelsen Bundesamt für Naturschutz. Rapporten behandlar läget i den tyska naturen och varnar bland annat för ett växande hot mot insekter och fåglar.

Enligt rapporten är upp till 70 procent av alla fjärils- och insektsarter hotade. Många fågelarter som lever i landskap kring jordbruksbygder är i fara. Rådjur och bävrar mår också illa.

Arga bönder kräver möte med ministern

Bondeorganisationen Deutscher Bauernverband tar avstånd från rapporten. Enligt DBV går skribenterna ut med endimensionella anklagelser mot bönderna. Det hjälper varken flora eller fauna.

Den nya bondegruppen ”Land schafft Verbindung” LsV går ut med ännu häftigare kritik mot innehållet och beklagar den tendentiösa tonen. Innehållet betraktas som ett direkt angrepp mot bönderna.

Enligt LsV är miljöminister Schulze och naturskyddsstyrelsens chef Beate Jessel bara ute efter att ge det konventionella jordbruket skulden för allt som kan gå fel i naturen. Gruppen betecknar rapporten som oprofessionell och värdelös.

Talrika traktormarscher har redan hållits på flera orter. I Münster hotade de församlade bönderna att hålla sina ställningar tills Svenja Schulze personligen är beredd att möta deras kritik.

Känslorna skärptes ytterligare av ett uttalande från den gröna politikern Renate Künast, som var jordbruksminister mellan 2001 och 2005. I parlamentet hävdade hon nyligen att coronakrisen skulle vara resultatet av en felslagen jordbrukspolitik.

De politiska uttalandena med udd mot det konventionella jordbruket har varit ägnade att spetsa till läget. LsV-bönderna meddelade nyligen att de kommer att dra Svenja Schulze och Beate Jessel inför domstol för ärekränkning och hets mot folkgrupp.

Jordbruksministern försöker medla i bråket

Minister Schulze har tidigare blivit utbuad av ilskna bönder och har inte visat något större intresse för en dialog. Nu försöker Tyskland jordbruksminister Julia Klöckner gjuta olja på vågorna i ett medlingsförsök.

Klöckner varnar för en överdriven kritik mot bönderna. Hon konstaterar att jordbrukare som arbetar under svåra förhållanden ofta beklagar en regelrätt ”bonde-bashing”, d.v.s. offentliga förolämpningar.

Alternativet är att importera maten i stället för att producera den i hemlandet. Därmed avstår man från allt inflytande på elementära standarder som djur- och klimatskydd, inskärper Klöckner.

Hon refererar till EU-kommissionens aktuella förslag till jord till bord- strategin och strategin för biodiversitet. Det är inte vettigt att dra upp kvantitiva mål utan en konsekvensanalys, tillägger Klöckner.

Jag kämpar hårt mot attityder som ger jordbruket skulden för allt som sker. Av allt att döma består Tyskland numera av 80 miljoner hobbyexperter, anmärkte Klöckner efter en videokonferens med EU-kommissionen i Bryssel.