Lpx 00147622
Ovanligt höga värden av radioaktivitet hos fällda vildsvin i Bayern gäckar forskarna. Lösningen går tillbaka till det kalla krigets tider. FOTO: Landpixel
EU

Tyska forskare löste gåta
kring radioaktiva vildsvin

Markerna i den tyska delstaten Bayern är betydligt starkare radioaktivt kontaminerad än övriga regioner. Parallellt utstrålar regionens vildsvin mer radioaktivitet än deras gelikar annorstädes. Tyska forskare har sökt och funnit en förklaring till fenomenet.

Forskarna nämner fenomenet en "vildsvinsparadox": Orsaken är en fördröjd effekt i spåren efter amerikanska och sovjetiska kärnvapenprov under 1950- och 1960-talen. En stor del av cesiumet i de undersökta vildsvinsproverna kan hänföras till detta.

I Sydtyskland uppmäts värden på upp till flera tusen bequerel per kilo hos vilt kött och diverse matsvampar i regionen. Resultaten överstiger med råge EU:s rekommendationer. I extremfall har strålningsvärden upp till 15.000 bequerel fastställts per kg vildsvin.

Strålningsnivåerna hos vildsvin har hållit sig konstanta de senaste 30 åren. Detta är förbluffande mot bakgrunden av halveringstider och en motsatt trend hos andra djur i trakten. Strålningen visar inga tecken på att avta.

Tjernobyl var bara delorsak

Länge har explosionen i kärnkraftverket i Tjernobyl betecknats som huvudsaklig källa till radioaktiva föroreningar i tyska livsmedel. Våren 1986 passerade det radioaktiva molnet Sydtyskland. Mest förorenades södra Bayern och delstatens stora skogsområden.

Föroreningarna i vilt kött varierade kraftigt, beroende på region och djurart. I de mest förorenade områdena mäts fortfarande värden hos vildsvin som mer än tio gånger överskrider gränsvärdet på 600 becquerel cesium-137 per kilo.

Ett forskningsprojekt som åren 2017 till 2020 syftade till att kartlägga föroreningar hos vildsvin, fastställde toppvärden på upp till cirka 17.000 becquerel cesium-137 per kilogram i Bayerns skogsområden.

Tyska forskare har länge utgått från att kärnexplosionen i Tjernobyl förorsakar de radioaktiva föroreningarna. Ett mysterium är att radioaktiviteten hos kött från rådjur länge har avtagit medan höga värden består hos vildsvin.

Kärnvapenprov spred radioaktivitet

Forskare vid det tekniska universitetet i Wien och universitetet i Leipzig har nyligen granskat fenomenet från ett nytt perspektiv. Tjernobyl har lösts från misstankarna. I stället tittade forskarna på 1960-talets kärnvapenprov.

Den radioaktiva belastningen härrör sig inte enbart från Tjernobyl. En ansenlig del av det radioaktiva materialet visade sig vara betydligt äldre. Enligt forskarna kunde radioaktiviteten spåras till amerikanska och ryska kärnvapenprov i atmosfären.

Proverna ägde huvudsakligen rum under det kalla kriget mellan åren 1950 och 1963. Mysteriet med de tyska vildsvinen kunde lösas genom komplexa mätningar. Forskarna lyckades fastställa både mängden och ursprunget för radioaktiviteten.

Forskarna använder termen ”radioaktiva fingeravtryck”. I vissa fall kunde nästan två tredjedelar av cesiumet i vildsvinens kött spåras tillbaka till kärnvapenproven i USA och Ryssland under det kalla kriget.

Under idealiska markförhållande fungerar underjordiska hjorttryffel som en förvaringsplats för cesium-137, som rör sig mycket långsamt nedåt genom jorden. Enligt forskarna kan tryffeln sjunka med så litet som en millimeter per år.

Forskarna påpekar att vildsvin har en förkärlek för hjorttryffel. Eftersom fruktkropparna växer djupt under jorden, absorberas cesium med lång fördröjning. Det kan dröja länge innan föroreningarna försvinner.