Lpx 00006904
Tyskland håller på att liberalisera sin lagstiftning om cannabis. Enligt ett läckt förslag ska cannabisodling tillåtas i liten skala inomhus i inbrottssäkra utrymmen. FOTO: Landpixel
Jordbruk EU

Tysk agrarminister:
Släng ut grisarna,
satsa på cannabis!

Tysklands grisproduktion har hamnat i en svår kris. Grispriset är lågt och lönsamhet har blivit en myt. På många gårdar står stallen redan tomma. Jordbruksministern i delstaten Nedersachsen råder därför producenterna att sadla om till cannabis.

Nedersachsens jordbruksminister Miriam Staudte (grön) är väl medveten om grisnäringens miserabla situation. Antalet slakter minskade under fjolåret med nästan tio procent. Efterfrågan på griskött minskar och produktionen flyttar utomlands.

Pandemin och den afrikanska svinpesten har ytterligare bidragit till den bedrövliga situationen. I ett TV-program lanserade ministern sitt något okonventionella förslag till en omställning av produktionen.

Staudte föreslår att producenterna ska bygga om sina tomma grisstallar till inomhusodlingar med cannabis. I den aktuella delstaten finns det gott om tomma ladugårdar. Cannabisodling ska bedrivas inomhus av säkerhetsskäl.

Liberaliserad lagstiftning på kommande

Tyskland håller på att liberalisera sin lagstiftning om cannabis. Den tyska regeringen planerar för närvarande ramar för en framtida kommersiell cannabisodling. Odlingen blir legal, men företagaren måste följa stränga regler.

En proposition är just nu under arbete hos landets hälsovårdsminister Karl Lauterbach och jordbruksminister Cem Özdemir. Det preliminära innehållet har emellertid redan läckt ut till nyhetsbyrån dpa.

I ett första skede blir det inga ”coffee-shops” enligt holländsk modell. Under stränga betingelser ska det däremot bli möjligt att legalt odla cannabis i liten skala inom ramen för så kallade odlarföreningar med högst 500 medlemmar.

En sådan odlarförening ska verka inomhus i inbrottssäkra utrymmen. Växthus med glas måste exempelvis skärmas av. Ingen cannabis får konsumeras i själva lokalen eller inom en radie av 250 meter.

Myndigheterna ska fastställa minimiavstånd till skolor och idrottsanläggningar. Odling, försäljning och organisationen av utrymmen ska regleras noga. Var och en medlem får använda högst 50 gram cannabis per månad.

Innehållet ska uppbevaras i en neutral förpackning för att inte inleda minderåriga i frestelse. Föreningen måste kontinuerligt dokumentera fröets ursprung, antalet plantor och namnet på medlemmar som tilldelas cannabis.

Föreningen är dessutom skyldig att dokumentera data som bekräftar att bestämmelserna för växtskydd och gödsling åtföljs till punkt och pricka. Varje cannabisförening måste följa stränga regler för skydd av barn och unga.

”Rena hånet mot grisbönderna”

Grisbönderna i Nedersachsen reagerar svalt på sin jordbruksminister och hennes förslag att öppna tomma grisstall för cannabisklubbar. Det första intrycket väcker ingen entusiasm, tvärtom.

Ett måhända välment förslag men ingen realistisk option, lyder de första kommentarerna från ordföranden för grisuppfödarnas intresseorganisation Torsten Staack. Han tror inte att bönderna kommer att stå i kö för att få odla cannabis i sina grisstall.

Grisbönder är utbildade djurskötare. Cannabisodling är en helt främmande bransch. Marknadsföringen är annorlunda. Stallen måste byggas om för dyra pengar. Objudna ”skördearbetare” kan därtill bli en osäkerhetsfaktor, befarar en lokal bondeledare.

Den konservativa lokalpolitikern Marco Mormann avvisar blankt den gröna jordbruksministerns förslag. Det är i själva verket ett hån mot bönder i nöd att föreslå cannabisodling som ett alternativ i en allvarlig situation, fastställer han.