Matpris1
Prognosen om att konsumtionen av fjäderfäkött skulle gå om griskött 2022 slog inte in, då konsumtionen av bägge stannade på samma nivå som året innan. Griskött kommer sannolikt att vara det populäraste köttet även 2023. FOTO: Mia Wikström
Jordbruk

Trycket på matpriserna
håller på att minska

Enligt Naturresursinstitutets färska konjunkturöversikt för jordbruks- och livsmedelsekonomin förväntas uppgången av livsmedelspriserna avta klart och priserna antas vända nedåt mot slutet av året. Förväntningen beror på att priserna på insatsvarorna i...
Konsumtion och produktion av kött minskar Kostnadsuppgången och de därmed stigande producent- och konsumentpriserna har gett upphov till stora förändringar på köttmarknaden i Finland. Både konsumtionen och produktionen av kött minskade...
Svängningar inom mjölkproduktionen Inom mjölksektorn var 2022 ett mycket exceptionellt år då man ser på ekonomin. Kostnadskrisen som började 2021 höll i sig, men den kraftiga uppgången av producentpriserna som började...

Välkommen att logga in dig som medlem eller prenumerant för att läsa denna artikel.

Du kan besöka nedanstående länkar för att bli medlem eller för att prenumerera

Bli medlem Prenumerera