Jordbruk

Trädgårdsbranschens
innovationspris 2023 söker idéer
för att förbättra produktionen

Handelsträdgårdsförbundet har utlyst en innovationstävling för att hitta produkter, produktionsmetoder, tjänster eller idéer som avsevärt kan förbättra den finländska växthusproduktionen och dess lönsamhet.

Lösningarna kan gälla produktion, produktutveckling, teknik eller till och med marknadsutveckling av växthusföretagens produkter. En viktig faktor vid utvärderingen av inlämnade förslag är att de innebär en nyhet och är realistiska.

De grundläggande kriterierna är att förslaget sannolikt är genomförbart och att det har teknisk eller kommersiell potential. Ju mer avancerade planerna för genomförandet  är, desto större är chanserna att lyckas i tävlingen.

Deltagande är öppet för finländska företag, kommuner, universitet och andra utbildningsinstitutioner, forskningsinstitut och privatpersoner fram till den 31 augusti. Juryn kommer att bestå av Handelsodlarförbundets styrelse med experter som de själva väljer. Prissumman är 10.000 euro.

Läs mer och delta här.