Jordbruk Maskin & teknik

Trädgårdsbranschen
letar efter innovationer

Handelsträdgårdsförbundet letar efter nya innovationer som ska utveckla den finländska växthusodlingen. Innovationerna kan vara produkter, produktionsmetoder, tjänster eller idéer som gör produktionen effektivare och förbättrar lönsamheten. Sammanlagt delas 10.000 euro ut i innovationspris.

– Växthusodlingen i Finland är mycket innovativ, men vi vill främja utbyte av tankar och idéer så brett som möjligt mellan olika aktörer i samhället, säger Handelsträdgårdsförbundets verksamhetsledare Jyrki Jalkanen.

Meningen är att innovationspriserna ska gynna växthusproduktionen för företag, universitet och forskningsinstanser, men också för privatpersoner. Lösningarna ska förbättra växthusens produktivitet och konkurrenskraft samt miljövänlighet.

Tävlingsjuryn består av experter som utses av Handelsträdgårdsförbundets styrelse. Juryn letar i synnerhet efter nya idéer som går att genomföra. Idén ska också ha tekniska och kommersiella förutsättningar.

Priset kan sökas av inhemska företag, samhällen, universitet och andra utbildningsinstitutioner, forskningsinstanser samt privatpersoner.

Prispengarna doneras av Trädgårdsfonden sr. Läs mera och ansök via lyyti.fi/reg/innovaatio2020. Ansökningstiden pågår till 1.9 och priserna delas ut 29.10.