Skogsbruk EU

Torvalds: Många öppna frågor
kring EU:s avskogningsförordning

Det är ett år sedan Europaparlamentet godkände den nya EU-lagstiftningen för att komma åt produkter som förorsakar avskogning. Men många frågor kring implementeringen av lagstiftningen kvarstår påpekar Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/Renew) i ett pressmeddelande.

Avskogningsförordningen ska träda i kraft den 30 december 2024. Då bör alla operatörer och bolag bevisa att deras produkter har varit avskogningsfria sedan den 31 december 2020. Många tekniska frågor gällande de praktiska aspekterna av implementeringen är fortfarande obesvarade.

Flera medlemsländer har t.ex. inte hållit tidsfristen med att utse sina behöriga myndigheter för implementeringen av förordningen. Därför ställde Nils Torvalds i februari en skriftlig fråga till kommissionen om hur alla operatörer på marknaden ska ha tid att anpassa sig till de nya reglerna och om kommissionen eventuellt kommer att bevilja ytterligare tidsfrister, eftersom det fortfarande råder många oklarheter i frågan.

I svaret som Torvalds nu fått på sin fråga, säger kommissionär Virginius Sinkevicius att kommissionen arbetar med ett vägledningsdokument om genomförandet av förordningen. Men svaret tillfredsställer inte Torvalds.

– Flera oklarheter kvarstår för följande kommission och parlament att reda ut. Därför kan jag inte heller se att den planerade tidtabellen för implementering kan hålla, säger Torvalds.

Inga fler åtgärder i frågan hinner avklaras innan Europaparlamentet tar paus inför det stundande EU-valet.