Apila Airi Kulmala Ehka Kanteen
Jordbruk SLC

Tillbaka till rötterna
– webbinarium om
jordmånsprogram

Välkommen på MTK:s och SLC:s Miljösnack-webbinarium: Tillbaka till rötterna tisdagen den 25 maj kl.9-11. I det här digitala webbinariet riktar vi blickarna mot jordmånen.

MTK och SLC offentliggör ett gemensamt jordmånsprogram, och under webbinariet behandlas programmets teman med introduktion av olika organisationers experter.

Webbinariet öppnas av MTK:s ordförande Juha Marttila varefter Johannes Tiusanen, jordbrukare och grundare av Soil Scout, samt Niclas Sjöskog, skogsägare, lantbrukare och ordförande för SLC:s skogsutskott, ger lantbrukarnas hälsning till programmet.

Jordmånsprogrammet presenteras av MTK:s miljödirektör Liisa Pietola och sakkunnigkommmentarer till programmet ger bl.a. Helena Soinne, docent i markvetenskap (HU), Maaperätieteellinen Seura.

Soinne medverkar även i webbinariets paneldiskussion tillsammans med bl.a. SLC:s verksamhetsledare Jonas Laxåback. Webbinariets summering ges av Thomas Antas, SLC:s viceordförande och ordförande för SLC:s miljö- och markpolitiska utskott.

Webbinariet faciliteras av Demos Helsinki och hålls på finska, samt textas till svenska i sin helhet efter sändningen och publiceras på SLC:s webbsidor. Mera information om webbinariet samt anmälningslänk publiceras på slc.fi/evenemang.

Jordmånsprogrammet offentliggörs den 25 maj och kan då läsas här. Webbinariet textade inspelning publiceras även på samma adress.