Jordbruk Landsbygdsnäringar Marknad

Tilasiemen växer
med ett nytt packeri

Tilasiemenkedjan växer med ytterligare ett packeri i och med att Ylistaron Maataloustarvike Oy ansluter sig som medlem.

Tilasiemenkedjan består därmed av 40 självständiga utsädespackerier. Ylistaron Maataloustarvike Oy är ett familjeföretag grundat 1979 och förpackande av utsäde började man med i slutet av 1980-talet.

Tilasiemens uppgift är att kostnadseffektivt producera utsäde av bästa kvalitet. Kedjan handhar utsädesproduktion på över 10.000 hektar. Man förpackar årligen ungefär 25 miljoner kilo certifierat utsäde för spannmål och vall.

Förutom de 40 packerierna omfattar Tilasiemen också över 200 kontraktsodlare.