Gm Krokby 1
Greppa Marknaden-tillfället med tekniktema ordnades av projektet Greppa Marknaden på Krokby gård i Raseborg i Nyland.
Jordbruk

Teknik för precisionsodling
intresserar bönderna

I och med att produktionsinsatserna är värdefulla i dag och man av såväl ekonomiska som miljömässiga orsaker vill få dem rätt riktade så blir precisionsodling allt viktigare. Kombinerar man det dessutom med ambitionen att ta hem högsta möjliga skörd är upplägget givet.

På Krokby gård i Raseborg samlas lokala bönder för Greppa Marknaden-träffen med tekniktema. Marcus Fagerström är odlare på gården och driver dessutom en rätt så omfattande entreprenadverksamhet tillsammans med Johan Holmström.

– Tekniken för precisionsodling blir allt viktigare, en del kunder börjar fråga efter det. Också generellt när man utför entreprenadverksamhet så vill man vara noggrann och göra ett gott jobb, säger Fagerström.

Styrfiler en del av det hela

Krokby Entreprenad utför entreprenadtjänster i västra Nyland. Såmaskin, gödselspridare och växtskyddsspruta är några maskiner man använder sig av.

– I besprutningen har vi automatisk avstängning. I övergödslingen tillämpar vi styrfiler och snart hoppas vi kunna göra det också i fråga om utsädesmängd i såmaskinen, säger Holmström.

Just det kräver ändå en särskild typ av kartläggning av skiftena. Gödslingen däremot kan basera sig på den markkartering, som redan utförs som ett myndighetskrav. I gödslingen har man också hjälp av data som baserar sig på bladmassans klorofyllhalt. Den här kartläggningen sker med Yaras N-sensor.

Oskar Dannbäck vid ProAgria Svenska Lantbrukssällskapens Förbund (SLF) håller i trådarna för Greppa Marknaden-tillfället i Raseborg.

– Intresset för precisionsteknik blir allt större bland bönderna. Dessutom blir det ju också allt viktigare att vara noggrann inom växtodlingen, på grund av såväl ekonomiska som miljömässiga orsaker, säger han.

Gm Krokby 2
Bland andra Joel Rappe, Marcus Fagerström och Oskar Dannbäck diskuterar precisionsodling.