F5E358Ea 1557 4340 85D5 96A72Bcee6F2
Rovdjursstängsel. FOTO: Janne Kotanen
Jordbruk

Tamboskap som betar ute kan
skyddas med rovdjursstängsel

Finlands viltcentral beviljar avgiftsfritt rovdjursstängselmaterial till boskapsuppfödare. Men uppförandet och underhållet av stängslet ligger alltid på gårdsägarens ansvar. Ett elektrifierat rovdjursstängsel är ett effektivt sätt att skydda betande tamboskap från skador...
Arbetskrävande skyddsmetod För att fungera effektivt måste rovdjursstängslet byggas noggrant enligt givna instruktioner. Dessutom måste stängslet underhållas tillräckligt ofta för att säkerställa funktionen. Ett rovdjursstängsel sätts alltid upp som en långsiktig...

Välkommen att logga in dig som medlem eller prenumerant för att läsa denna artikel.

Du kan besöka nedanstående länkar för att bli medlem eller för att prenumerera

Bli medlem Prenumerera