Jordbruk

Svenska riksdagsgruppen
fördelade utskottsplatserna

Svenska riksdagsgruppen utsåg på sitt gruppmöte på tisdagen sina medlemmar till riksdagens olika utskott för den kommande valperioden.

Riksdagsgruppens tio mandat berättigar till representation i riksdagens samtliga utskott förutom revisionsutskottet. Eftersom gruppens tre ministrar inte deltar i utskottsarbetet fördelades utskottsplatserna på gruppens övriga sju ledamöter.

Anders Norrback fortsätter i jord- och skogsbruksutskottet och arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, samt som ersättare i stora utskottet.