Jordbruk Marknad

Svarstiden på årets skördeenkät har förlängts

Svarstiden på undersökningen av årets skörd har förlängts till på måndag, det vill säga 5 november.
Naturresursinstitutet Lukes förhoppning är att ännu omkring 3.700 odlare skulle hinna redogöra för skördeuppgifterna och användningen av växtskyddsmedel under senaste sommar.

Luke har sänt ett textmeddelande till alla som förväntas svara på enkäten. Ett brev med inbjudan att delta i undersökningen skickades till 6.200 lantbrukslägenheter i slutet av oktober.

Luke tackar alla dem som redan lämnat in sina uppgifter. De första resultaten kommer att publiceras den 22 november och de kan beställas direkt till den egna epostlådan.

Fram till tisdag 30.10 hade nästan 40 procent eller 2.400 lantbrukslägenheter gått in på nätet och lämnat sina uppgifter. I Nyland har man varit flitigast – där har 43 procent av dem som ombetts delta redan svarat.

Intervjuerna startar i dagarna

Ifall det inte har varit möjligt att lämna in uppgifterna över nätet, eller man inte har hunnit, kommer uppgifterna att samlas in per telefon. Det går att begära en tid för intervjun som passar en bäst genom att ringa 043-8267265.

Intervjuaren ringer under november. Då går det bra att lämna uppgifterna direkt, eller komma överens om en ny tid om uppgifterna inte finns till hands just då.

Det är bäst att förbereda sig i tid så att det går smidigt att lämna uppgifterna, speciellt när det gäller växtskyddsmedlen.