Jordbruk Skogsbruk

Svara på vattenvårdsenkät
– om du fått den

Sammanlagt 1.176 odlare samt 1.191 skogsägare i västra Nyland har per e-post erhållit Finlands miljöcentral SYKE:s vattenvårdsenkät.

Enkäten görs i samarbete med SLC Nyland samt WWF och den ska besvaras senast den 14 april.

Besvara den gärna.