Jordbruk Marknad

Suomen Vilja-Aitta Oy
godkändes som
producentorganisation

Suomen Vilja-Aitta Oy har godkänts som producentorganisation. Suomen Vilja-Aitta Oy är den andra producentorganisationen inom spannmålsbranschen i Finland och den första godkända producentorganisationen för ärter, raps- och rybsfrö samt halm, meddelar Livsmedelsverket.

En producentorganisation är en sammanslutning av jordbruksproducenter som har ansökt om att bli godkända som producentorganisation. I praktiken är det ett andelslag, ett aktiebolag eller en förening som bildas av producenter. Sammanslutningen blir en producentorganisation när den skaffar status som producentorganisation.

Delägarna i Suomen Vilja-Aitta Oy är jordbrukare i Egentliga Finland. Företagets mål är bland annat att koncentrera delägarproducenternas produktutbud och utsläppande på marknaden med hjälp av gemensam marknadsföring.

Inom producentorganisationen kan producentmedlemmarna samarbeta i de frågor där samarbetet är till nytta. I Finland finns för närvarande elva godkända producentorganisationer.