Jordbruk EU

Sundare rostbröd
på genredigerat vete

Brittiska forskare vid universitetet i Bristol står redan i startgroparna med gensaxen i högsta hugg. De utvecklar ett genredigerat vete med sänkta halter av akrylamid som bildas vid bakning. Detta ska resultera i ett rostbröd med reducerad cancerrisk.

Forskarteamet vid Rothamstead Research i Bristol hoppas att den brittiska regeringskonsultationen för gensaxen ska leda till ett snabbt resultat. De har förberett en ansökan om fältförsök med det nya vetet redan denna höst.

Om regeringen öppnar gensaxen, blir det grönt ljus för ett fältförsök med en vetesort med sänkta halter av asparagin och cancerframkallande akrylamid. Målet är ett vete som producerar färre aminosyror och asparagin.

Akrylamid bildas då mat upphettas till höge temperaturer som bakning, fritering och rostning. Livsmedel med höga halter av akrylamid är exempelvis potatischips, pommes frites och rostat bröd.

Målet är en låg asparaginhalt

Mängden akrylamid i bröd är relativt låg men ökar starkt då brödet rostas. Ju mörkare brödet är, desto större är halten av akrylamid. Orsaken ligger i det vete som brödet bakas av.

Akrylamid klassas som ett cancerframkallande ämne. Halten av akrylamid ökar ju mörkare ett bröd blir. Därför betecknas rostat bröd som ett livsmedel med förhöjd cancerrisk. De brittiska forskarna vill ändra på detta.

Det är asparaginet som omvandlas till akrylamid under bakning och rostning. Ett vete med låg asparaginhalt är därför önskvärt för att sänka halten av akrylamid. Det vore goda nyheter för alla som gillar rostat bröd, säger forskaren Sarah Raffan.

Raffan har nyligen slutfört ett doktorandprojekt kring vete med låg halt av asparagin. Hon kommer att leda det första fältförsöket vid universitetet. Med hjälp av Crispr-Cas9 kan korta sekvenser av DNA tas bort eller läggas till för att sänka produktionen av asparagin.

Inga främmande gener tillsätts i organismen. Forskarna har stängt av en syntetasgen som främjar produktionen av asparagin. Koncentrationen minskar med upp till 90 procent, jämfört med icke-redigerade plantor.

Vetet borde prövas i fältförsök

Enligt projektledaren professor Nigel Halford, har nya metoder utvecklats inom livsmedelsindustrin som sänker halterna av akrylamid i livsmedel. Problemet är att de inte lämpar sig för alla livsmedelstyper. Dessutom kan produktens kvalitet försämras.

Livsmedelsindustrin skulle dra stor nytta av råvaror med lägre potential att bilda akrylamid. Den avgörande faktorn för akrylamidbildning i spannmålsprodukter är koncentrationen av löslig asparagin.

Professor Halford betonar att projektet ännu befinner sig i ett tidigt stadium. Nu vore det viktigt att få testa vete i fältförsök för att kunna bedöma egenskaperna i odling, kvalitet och halten av proteiner.

Forskarna hoppas att den nya sorten snabbt ska få tillstånd att testas i fält. Trots detta kommer det sannolikt att dröja ytterligare fem eller tio år innan ett vete med låga halter av aspargin kommer ut på marknaden, fastställer Halford.

Läs också: Britterna vill upphäva förbudet mot gensaxen