Bengts1
Sucros-fabrikens åkerturné inleddes i måndags hos Kristian Bengts i Pörtmossen. Skördeutsikterna är hyfsade i det här skedet, kommenterade Bengts som siktar på att inleda sockerbetsskördandet i början av oktober.
Jordbruk

Sucros åkerturné tog
avstamp i Pörtmossen

Att rekrytera nya sockerbetsodlare är ett kontinuerligt mål för Sucros som i början av september arrangerar fältträffar på fem orter i landet. Det första evenemanget ägde rum i måndags vid Hemmanet i Pörtmossen.

Cirka femton deltagare slöt upp när det ordnades sockerbetsträff hos Kristian Bengts i Pörtmossen på måndagsförmiddagen. Programmet riktade sig till både aktiva och blivande sockerbetsodlare.

Betkonsulenten Peter Fritzén från Sucros belyste olika aktualiteter inom branschen och på plats fanns också representanter från Grimme.

Informationsflödet i Bengts lagerhall kretsade bland annat kring olika upptagningsmaskiner, radavstånd samt gödslings- och växtskyddsfrågor.

Bengts2
Peter Fritzén och Fanni Heinonen från Sucros medverkade med aktuell information på träffen i Pörtmossen.

Nationell åkerturné

– Vi gör en nationell åkerturné den här veckan. Förutom Närpes utsträcker sig turnén till Nakkila, Bjärnå, Mynämäki och Tavastehus, säger Fanni Heinonen, lantbruksdirektör på Sucros.

– I år har vi hittills rekyterat över hundra nya sockerbetsodlare i hela landet. Det är är ett resultat som vi är nöjda med. I Österbotten handlar det om 16 nya producenter varav över tio är helt nya, fortsätter Heinonen.

Heinonen framhåller att sockerbetsodling är ett lönsamt produktionsalternativ och i dessa tider även ett gott val ur riskhanteringssynpunkt.

– Utsikterna att få hyfsade sockerbetsskördar är goda trots allt mera utmanande förhållanden. Dessutom är priserna kontraktsbundna på stabilt vis, säger Heinonen som tillägger att Sucros redan har tecknat över 300 odlingskontrakt inför säsongen 2024 i samband med Okra-mässan i somras.

Bengts3
Kristian Bengts odlar sockerbetor för sjätte året.

Höstens skörd ser ut att bli hyfsad

Fältträffen i Pörtmossen avrundades med en avstickare till ett av Kristian Bengts egna sockerbetsfält som är beläget på ett par kilometers avstånd från hemgården.

– Vi odlar sockerbetor för sjätte året och har även utvidgat produktionen en del under de senaste åren. Den totala arealen uppgår till 48 hektar för närvarande.

– Årets sockerbetsskörd ser i det här skedet ut att bli hyfsad. Sådden skedde i mitten av maj och jag har inte gjort några besprutningar av fälten under säsongen, säger Bengts som själv använder kalkongödsel och salpeter i sitt sockerbetsodlande.

– Vi räknar med att inleda höstskördandet i början av oktober. Tillsammans med kollegorna Stefan Saaristo och Fredrik Ström äger vi en självgående upptagningsmaskin, tillägger Bengts.

Apropå det varierande säsongsvädret och de stora nederbördsmängderna på sistone framhölls det att det skulle behövas lite soliga höstdagar framöver. På så vis skulle sockerhalten i betorna förbättras.

Dan Kjällberg, växtodlingsrådgivare på ProAgria Österbotten, har i dagsläget inte några planer på att inleda sockerbetsodling. Men han utesluter inte att alternativet kan bli aktuellt för hans del i framtiden.

– De allmänna förutsättningarna för att odla grödan är allmänt goda i landskapet. Det finns ett fungerande serviceutbud och man behöver inte äga upptagningsmaskiner, säger Kjällberg.