Jordbruk

Stödutbetalningstidtabell:
Stöd för biodling
och växthusproduktion
börjar betalas ut i oktober

Livsmedelsverket inleder stödutbetalningarna med betalningen av stödet för biodling enligt antalet bisamhällen för 2023, stödet per djur för renhushållning samt slutbetalningen av stödet för växthusproduktion för 2023 med början den 12 oktober.

Det betalas sammanlagt cirka 5,3 miljoner euro i stöd per djur för renhushållning. Som slutbetalning (cirka 10 %) av stödet för växthusproduktion betalas cirka 2,4 miljoner euro. Förskottet på stödet för växthusproduktion betalades i april 2023. I stöd för biodling enligt antalet bisamhällen betalas cirka 0,81 miljoner euro.

I oktober betalas också återbetalning av finansiell disciplin för 2022. Gårdar som beviljats över 2.000 euro i direktstöd 2022 får stödet. Sammanlagt betalas återbetalningar för cirka 6,9 miljoner euro. Återbetalningarna inleds den 5 oktober 2023.

Ändrad tidtabell

EU:s jordbrukspolitik förnyades från och med 2023. Ändringar som påverkar både förvaltningens och jordbrukarens verksamhet är utöver de förnyade stödvillkoren bland annat uppföljning av de skiften som anmälts i stödansökan på basis av satellitbilder samt jordbrukarens möjlighet att ändra sin stödansökan fram till den 2 oktober.

Reformen har också en bestående inverkan på tidtabellen för utbetalningar av jordbrukarstöden. Exempelvis den kompensationsersättning som under föregående finansieringsperiod betalades i oktober börjar betalas ut från och med i år i december och ersättningen för ekologisk produktion i november.

Förskott på ersättning för djurens välbefinnande betalas i detta skede endast för nötkreatur, får och getter. På grund av ändringar i stödvillkoren samt ändringar i referensdagen kompliceras beräkningen av djurbidragen för nötkreatur så att utbetalningen börjar i februari istället för december.

En del av stöden betalas ut samtidigt som tidigare år. Eftersträvad utbetalningstidtabell för jordbrukarstöden finns på Livsmedelsverkets webbplats.