Jordbruk

Stödnivåerna för
växthusproduktion i Södra
Finland har fastställts för 2023

Regeringen har fastställt storleken på stödet för växthusproduktion i Södra Finland för 2023 meddelar Jord- och skogsbruksministeriet. När det gäller det nationella stödet för växthusproduktion i Södra Finland kan stöd betalas ut för sammanlagt cirka 9,33 miljoner euro.

Storleken på stödet bestäms enligt den växthusareal som används för odling av trädgårdsväxter. I Södra Finland är stödbeloppet 3,3 euro per kvadratmeter för kort odlingssäsong (2-7 mån) och 9,1 euro per kvadratmeter för lång odlingssäsong (över 7 mån).

Stödnivåerna är något högre än den uppskattade nivån eftersom växthusarealen är något mindre än beräknat.

Stödnivåerna för det nordliga stödet för växthusproduktion förblir oförändrade, det vill säga 3,3 euro per kvadratmeter för kort odlingssäsong och 9,1 euro per kvadratmeter för lång odlingssäsong, vilket innebär att hela landet nu har samma stödnivå när det gäller stöd för växthusproduktion.