Jordbruk SLC

Stödinfo 2021 i Österbotten
inleds den 19 april

För andra året i rad arrangeras årets österbottniska stödinfo i virtuell form. Den första tillställningen på måndag har stödvillkor som huvudtema. Den andra delen inträffar den 29 april. Där fokuseras det på själva stödansökan.

Stödvillkor, avtal, förbindelser, ekoförbindelser och ekokontroller. Men också checklistor och rådgivningstjänster. Se där några centrala ämnen som tas upp på det första stödinfo 2021-evenemanget på måndag. Tillfället sänds live klockan 19-21.

På plats finns experter från arrangörerna ÖSP, NTM-centralen i Österbotten, ProAgria Österbottens Svenska Lantbrukssällskap och kommunala landsbygdskanslier.

– Deltagarna lär sig fylla i årets stödansökan på optimalt vis. Samtidigt ges aktuell information som är bra att känna till inför årets säsong, säger ÖSP-ombudsmannen Fredrik Grannas.

– Deltagarna har också möjlighet att ställa frågor under live-sändningens gång. Vi har beredskap att besvara så gott som allt, säger Grannas.

Den andra delen av stödansökningskursen ordnas den 29 april klockan 19-21. Där informeras det om hur man praktiskt fyller i ansökan. Kommande stödsystem är också i fokus.

– Aktuell information från de pågående projekten ”Ekonomilaboratoriet” och ”Ta Hand Om Bonden” inkluderas, säger Grannas.

Virtuella alternativet tillgängligt också på fältet

– Vi har ordnat den här kursen i många år. Men varje år finns det alltid en del nyheter som behöver förtydligas och beaktas inför den nya säsongen, säger Ulf-Erik Häggvik, övervakningschef på NTM-centralen i Österbotten.

Häggvik tillägger att det behövs påminnelser om en del förekommande brister på fältet. Brister som har koppling till villkoren för miljöersättning.

– Övervakningsgraden sänktes ifjol på grund av coronapandemin. Samma sänkning ser ut att bli aktuell i år. Om det inte vore för pandemin skulle övervakningsskyldigheten ha höjts på grund av de brister som har påträffats, säger Häggvik.

Graden av uppslutning sjönk något när stödinfot övergick i virtuell form ifjol.

– Men det finns också klara fördelar. Tillställningarna kan ses i efterskott och det är även möjligt att ta del av dem samtidigt som man utför praktiskt arbete på fältet, säger Häggvik.

Fredrik Grannas hoppas att fysiska stödinfomöten kan börja ordnas igen framöver parallellt med virtuella versioner. Den sociala faktorn är en viktig sak för jordbrukarna, framhåller han.

– Stödinfo 2021-sändningarna bandas. Föreläsningsmaterialet kommer att läggas ut på ÖSP:s hemsida, säger Grannas.

Anmälningar till stödinfo 2021-kursen kan göras via ÖSP:s hemsida innan tillställningarna äger rum.