Jordbruk

Stöd för axganmat i
de kommunala köken

Under en dag i veckan under 10 veckor under hösten kommer landskapsregeringen på Åland att betala ett stöd till de kommunala köken ifall de serverar en måltid producerad på uteslutande åländska råvaror.

Stödet beviljas för att höja profilen för lokala livsmedelsprodukter på en viktig del av marknaden och i samband med stödet kommer landskapsregeringen också att finansiera en ”Sätt Åland på tallriken”-kampanj från Ålands producentförbund med syfte att profilera åländska livsmedelsprodukter och åländskt lantbruk särskilt med skolungdomar som målgrupp.

Kommuner kan ansöka om stödet via e-formulär eller genom att lämna in en ansökan senast 30 juni till landskapets registrator.