Dsc 2098
Som servicedirektör på Logset har Stefan Malm bland annat rört sig på det internationella fältet. Den andra september sadlar Malm om och blir vd för företagshuset Dynamo.
Jordbruk Skogsbruk Landsbygdsnäringar

Stefan Malm ny vd för
Dynamohuset i september

Efter fem år som servicedirektör på skogmaskinstillverkaren Logset är Stefan Malm redo för nya yrkesmässiga utmaningar. I en snar framtid tar han över rodret vid Dynamohuset i Närpes.

Den andra september tillträder Stefan Malm som verkställande direktör vid företagshuset Dynamo. Malaxbon Stefan Malm är driftsingenjör till utbildningen. Han har senast arbetat som direktör för servicetjänster vid skogsmaskinsföretaget Logset i Kvevlax.

– Ekonomiska frågor har hela tiden funnits på mitt arbetsbord. Innan jag började på Logset jobbade jag på Wärtsilä där det bland annat handlade om att se över driftskostnader vid ett kraftverk, berättar Malm.

Inte heller företagsrådgivning är något obekant gebit för Malm som har hunnit verka som företagsrådgivare på VASEK 2007-2011.

– Jag var tillsammans med mina arbetskollegor på VASEK med om att bygga upp det nuvarande företagsrådgivningssystemet samt processerna för att ansöka om startpeng, utvecklings- och investeringsstöd och så vidare. Jag lärde också känna Dynamohuset rätt bra på den tiden. Framför allt via projektet Ostrobothnia Metal som verkade till att utveckla och bana väg för den österbottniska metallindustrin, fortsätter Malm.

Jordbruket och primärnäringarna förblir viktiga

Dynamohusets centrala roll är att allmänt konsultera och vägleda den egna regionens företag. Via projekt såsom Matriket Österbotten strävar man också efter att etablera nyttiga nätverk och marknadsföringskanaler för livsmedelsbranscher.

– Vår uppgift är inte att förmedla konkret branschkunskap till fältet. Fokus ligger istället på att förmedla matnyttig information om företagandets villkor, affärsplaner och affärsverksamheter, säger Stefan Malm.

En vision för Dynamo är att alltid kunna erbjuda företag aktuell information och hjälp under företagets hela livscykel.

– Ett typiskt exempel är att någon företagare står i beråd att göra en anställning och därför behöver information om vilka slags stöd och vilken hjälp som kan erhållas, säger Malm.

Hur ser du på jordbrukets och primärnäringarnas möjligheter i Sydösterbotten?

– Växthus- och primärnäringarna är mycket viktiga inslag i Sydösterbottens näringsliv. Exempelvis är den sydösterbottniska tomatproduktionen mycket framstående i fråga om odlingskunskap och ytareal i Finland.

Småföretagande viktigt komplement

Vid sidan av ett par större flaggskepp och arbetsgivare såsom Närko och NTM (Närpes Trä och Metall) är småföretagande jämt och ständigt ett mycket viktigt komplement för att upprätthålla regionens livskraft.

– Den klassiska österbottniska entreprenörsandan är påtaglig i området. Samtidigt borde vi i Sydösterbotten sträva efter att allmänt förstärka vår image och förmedla våra varumärken på ett tydligare vis i ett större sammanhang, betonar Malm.

Stefan Malm kommer att börja arbetspendla från hemmet i Malax till Dynamohuset i Näsby i höst. Avståndet mellan platserna är cirka 60 kilometer.

– Eftersom Dynamo samarbetar med andra parter som Vasek, Concordia och NTM-centralen blir det också att sitta på möten i Vasa ibland, säger Malm.