Marknad

Staten stöder godstrafik mellan Åland och Sverige

Försörjningsberedskapscentralen (FBC) har nu tagit beslut om att stöda godstrafiken mellan Åland och Sverige. Det här sker genom att stöda trafik med Viking Lines M/S Rosella på rutten Mariehamn-Kapellskär.

Det här betyder att färjan och rutten fogas till den helhet som staten fattade beslut om den 25 mars. I helheten med godstransporter med bilpassagerarfärjor som stöds ingår sedan tidigare rutterna Åbo-Långnäs-Stockholm, Helsingfors-Tallinn och Vasa-Umeå.

Försörjningsberedskapscentralens stöd till godstrafik med bilpassagerarfärjor