SLC

Speciellt dålig service
av Postens distribution av
förra veckans LF – vi beklagar

Under de senaste åren har vi med långa tänder fått vänja oss vid en allt sämre servicenivå hos Posten då det kommer till det som är dess huvudsakliga uppgift nämligen distribution av tidningar, brev och försändelser.

Här på Landsbygdens Folk utgör vi inget undantag. Alltför många har fått sin LF först på måndag, eller i värsta fall ännu senare, och inte på fredag som är utgivningsdagen och den dag då Posten lovat att tidningen ska finnas i brevlådorna runt om i Svenskfinland. Efter senaste årsskifte blev det riktigt dåligt och till det finns det ett par orsaker enligt Posten.

Den ena orsaken är att vissa postdistrikt sedan årsskiftet delar ut sin dagspost varannan vardag över en två veckors period, vilket betyder att man första veckan får sin dagspost måndag, onsdag och fredag (här kommer LF) medan man andra veckan får den tisdag och torsdag. Andra veckan blir man ju alltså då utan LF på utgivningsdagen och får den först nästa veckas måndag.

Den andra orsaken är att sedan årsskiftet så flyttades den första sorteringscentral dit alla utgående försändelser från Karleby far (LF trycks på Botnia Print i Karleby) från att vara Tammerfors till Kuopio. Det är längre väg till Kuopio än till Tammerfors och för LF:s del är det dessutom åt fel håll med tanke på spridningsområdet.

Och det betyder i sin tur att marginalerna blir mindre på alla sätt och minst marginaler är det för de tidningar som har längst väg och det gäller för vår del tidningarna till Egentliga Finland och Nyland. Långtradarna till Postens regionala sorteringscentraler i Lundo respektive Vanda måste därför lämna Kuopio tidigast för att allt ska fungera i hela kedjan ända fram till läsarens brevlåda.

Det här är läget idag, kanske blir det bättre fram över. Tyvärr finns det ingen annan aktör som kan erbjuda motsvarande tjänster som Posten, på hela det spridningsområde som vi behöver nå. LF:s digitala lösningar i form av webbplatsen, e-tidningen och appen finns förstås att tillgå och vi uppmanar er att använda dem. Så här ska det ändå inte vara med distributionen av papperstidningen. Vi följer med situationen och försöker reagera på den efter bästa förmåga.

Staffan Pehrman
Chefredaktör, ansvarig utgivare