Skooord5
I höst har merparten av kornet redan skördats, och skördevolymen täcker den normala konsumtionen i Finland. FOTO: Christoffer Thomasfolk
Jordbruk

Spannmålsskörden
uppskattas bli 3,6 miljarder kilo

Spannmålsskörden i Finland uppgår enligt nuvarande uppskattningar till närmare 3,6 miljarder kilo, uppger Naturresursinstitutet. Skörden av korn, havre och vete kommer att bli betydligt större än i fjol, däremot kommer rågskörden att ligga under genomsnittet. Ärtskörden är rekordstor.

Skörden av spannmål är i slutskedet. De nuvarande uppskattningarna bekräftas i slutet av året, när gårdarna lämnar in de slutliga skördeuppgifterna.

– Naturresursinstitutets förfrågan för skördestatistik inleds i oktober. Utifrån förfrågan sammanställs Finlands officiella skördestatistisk, som kompletterar statistiken från över 100 år tillbaka med skördeuppgifterna för 2022, säger Anneli Partala, överaktuarie vid Naturresursinstitutets statistisktjänster.

Kornskörden blir normal

Korn är den vanligaste spannmålsgrödan i Finland. I fjol var kornskörden den minsta på närmare 50 år, och det var kornbrist såväl på lantgårdarna som inom industrin.

I höst har merparten av kornet redan skördats, och skördevolymen täcker den normala konsumtionen i Finland. Kornskörden är ungefär en tredjedel större än 2021.

Skörden av havre, den näst vanligaste spannmålsgrödan i Finland, är ungefär 50 procent större än i fjol. En havreskörd på cirka 1,2 miljarder kilo skulle vara den största på 15 år och fyller spannmålslagren som gapar tomma och tillgodoser det ökande behovet av havre i Finland.

Även exportutsikterna för havre ser goda ut i år – havreexporten har legat på 300-400 miljoner kilo om året.

Veteskörden den största på tre år

Veteskörden är något större än genomsnittet och uppgår till cirka 870 miljoner kilo. Skörden ökade från i fjol med närmare en tredjedel.

Den uppskattade rågskörden är lika stor som i fjol, dvs. knappt 70 miljoner kilo. Rågskörden blir nästan en femtedel mindre än genomsnittet och täcker inte den årliga inhemska konsumtionen.

Det är sannolikt att råg kommer att importeras före nästa års skörd.

Ärtskörden den största i Finland på 100 år

Den uppskattade skörden av matärt och foderärt i år är cirka 90 miljoner kilo. Skörden är den största i den över 100-åriga statistiken och dubbelt så stor som 2021.

Odlingsarealen för åkerärt, dvs. matärt och foderärt, på cirka 34.000 hektar har ökat under de senaste två åren och blivit lika stor som rybsarealen och lika stor som odlingsarealen för potatis och sockerbeta tillsammans.

Utöver åkerärt odlas trädgårdsärt på cirka 5.000 hektar i Finland, och merparten av den skörden blir djupfrysta ärter.

Naturresursinstitutets skördestatistik grundar sig på de lokala ProAgria centralernas experters bedömningar av sina regioner. Bedömningarna beskriver situationen per 19 september.

Skördestatistiken utökas och preciseras den 24 november, då Naturresursinstitutet publicerar regionala skördeuppgifter utifrån skördeuppgifter från gårdarna.