Jordbruk

Spannmålsskörden för 2023
kommer att bli den tredje
minsta på 2000-talet

Spannmålsskörden i höst kommer att uppskattningsvis uppgå till 2,9 miljarder kilo. Detta är en femtedel mindre än skörden i fjol, uppger Naturresursinstitutet i en skördeprognos.

Särskilt kornskörden blir mindre än vanligt, omkring en miljard kilo. Mängden är liksom i fjol den minsta sedan 1970-talet.

Den totala skörden av korn är en tredjedel, skörden av vete nästan en tiondedel och skörden av rybs och raps en fjärdedel mindre än skördarna under de senaste tio åren i genomsnitt.

– Den svaga skördeutsikten för åkergrödor återspeglar den inverkan som vädret i somras haft på växternas tillväxt. Den soliga och torra försommaren samt regnen under den senaste tiden har haft en negativ inverkan på våra åkrar, konstaterar Anneli Partala, överaktuarie vid Naturresursinstitutet.

Nästan lika stora skördar för havre och korn

Havren var länge den spannmålsgröda som odlades mest i Finland. Enligt statistiken gav havren de största spannmålsskördarna 1920-1976. Under 1970-talet ökade odlingen av korn kraftigt och passerade havren.

Under de senaste 50 åren har kornet varit Finlands mest odlade spannmålsgröda. Under rekordåren 2005-2008 överskred den årliga kornskörden två miljarder kilo. Höstens uppskattade skörd av korn uppgår till hälften av rekordårens skörd, vilket är drygt en miljard kilo.

– Havreskörden uppskattas uppgå till en miljard kilo i höst. Det är ett par procent mindre än den genomsnittliga skörden under de senaste tio åren, det vill säga ganska vanlig. Det har inte skett någon liknande minskning i odlingsarealerna för havre och vete under det senaste årtiondet som för korn. När det gäller veteskörden uppskattas skörden för närvarande uppgå till cirka 770 miljoner kilo, fortsätter Partala.

Den uppskattade skörden för vår fjärde vanligaste spannmålsgröda, alltså rågen, är omkring hundra miljoner kilo. Den är en femtedel större än skörden under de senaste tio åren i genomsnitt. Arealen för råg var i år en tiondel större än vanligt.

En rekordskörd av ärter förväntas

Odlingsarealen för foderärt och matärt började öka för fem år sedan. Odlingsarealen fyrdubblades och passerade en växtgrupp i taget odlingsarealerna för sockerbeta, potatis, kummin, råg och rybs.

Årets ärtskörd från en odlingsareal på över 40.000 hektar beräknas överstiga hundra miljoner kilo.

Utöver matärt och foderärt odlas trädgårdsärt på cirka 5.000 hektar i Finland, och merparten av den skörden blir djupfrysta ärter.

Naturresursinstitutets skördestatistik grundar sig på de lokala ProAgria centralernas experters bedömningar av sina regioner. Bedömningarna beskriver situationen per 18 september. Skördestatistiken utökas och preciseras den 24 november, då Naturresursinstitutet publicerar regionala skördeuppgifter utifrån skördeuppgifter från gårdarna.