Spannmalstabell1
Naturresursinstitutets siffror om jordbruksarealens användning år 2022.
Jordbruk Marknad

Spannmålsarealen minskade inte

Det var med  en viss spänning Lukes siffror om jordbruksarealens användning 2022 inväntades förra veckan. Kommer de höga gödselpriserna under våren att minska på odlingsarealerna trots de höga spannmålspriserna? Arealuppgifterna...
Nyligen (21.6. 2022) publicerades också den sista spannmålsbalansuppskattningen för det gångna året före det nya spannmålsåret 2022/23 drar igång 1.7. 2022.  Ur den framgår bland annat utgångsläget inför det nya...

Välkommen att logga in dig som medlem eller prenumerant för att läsa denna artikel.

Du kan besöka nedanstående länkar för att bli medlem eller för att prenumerera

Bli medlem Prenumerera