Framtidsodlarna Nystrom
Skogsbruk SLC

”Som skogsbrukare ser jag mig
som en förvaltare av skogen för
kommande generationer”

Skogsbruket ska vara en del av lösningen på klimatkrisen – inte en del av problemet. Mickel Nyström bedriver skogsbruk ute i den åboländska skärgården. Den karga och klippiga naturen medför både för- och nackdelar för honom. I det här avsnittet av podcasten Framtidsodlarna är det fokus på hållbart skogsbruk.

Mickel Nyström tog över Strömma Gård i Korpo efter ett generationsskifte år 2019. Nyström är en mångsysslare och titulerar sig landsbygdsföretagare, men en central del av helheten är vården och bruket av de cirka 180 hektaren växtlig skogsmark som hör till gården.

– Att bedriva skogsbruk ute i den åboländska skärgården har både plus och minus. Vi finns bakom två färjor och elva broar, så direkt ur ett skogsbruksperspektiv är vårt läge inte optimalt. Skogsmarken är dessutom ganska bergsbunden och klimatet här ute är kargt, men å andra sidan ligger vi långt söderut så växtperioden är relativt lång. Sedan är en klippig terräng också en fördel med dagens tunga maskiner. En solid grund med flata nedslipade klippor gör att vi kan utnyttja dem till vägar och transporter utan att påverka själva skogsmarken, säger Mickel Nyström.

FSC-certifierade sina skogar

Nyströms skogar är diversifierade. De består av mycket blandskog, där lövträd som ekar och aspar växer tillsammans med vindpinade tallar och granar.

– Medellängden på våra stammar är generellt sett kortare än på fastlandet i Egentliga Finland. Om vi får ut två goda stockar ur en stam är vi nöjda. Vi brukar skämtsamt säga att det första kvistvarvet börjar under marken här i skärgården, skrattar Nyström.

Han valde för ett år sedan att FSC-certifiera sina skogar. Certifieringen lyfter starkt fram miljövärdena i skogsbruket.

Han betonar att olika certifieringssystem inte står i motsats till varandra utan att varje skogsägare ska utgå från de egna förutsättningarna och sedan välja den certifiering som passar bäst för de egna skogsmarkerna.

– Hos oss har vi naturligt ett stort inslag av lövträd i våra skogar. Vårt skogsbruk är dessutom småskaligt med många figurer som är lätta att särskilja. Sedan passar också certifieringen bra ihop med den gårdsturism vi också bedriver här. Rekreationsmöjligheterna i skogsmarkerna och biotoperna är viktiga för vår helhet, motiverar Nyström.

Skogsägare är experter på sin egen skog

Totalt har Nyström cirka 300 skogsfigurer som alla har sin individuella plan för hur de ska skötas. Till helheten hör också figurer som har stått orörda i tre generationer. De här skapar ”öar” där han märker att den ursprungliga naturen frodas.

– Jag ser mig som en förvaltare. Skogarna är ju ingenting jag kan ta med mig till följande liv utan jag får förvalta dem här under min livstid och göra det bästa jag kan. Resultatet av det jag gör syns kanske först om 30-40 år. Varje skogsägare är expert på sin egen skog. Det är klart att det måste finnas lagar och regler för hur vi brukar våra skogar, men att styra skogsbruket allt för mycket uppifrån är inte rätt väg. Jag som skogsägare och förvaltare gör allt jag kan för att skogen ska må bra och finnas kvar att bruka också för kommande generationer, säger Mickel Nyström.

Podcasten Framtidsodlarna hittar du på Podbean, Spotify och på slc.fi/framtidsodlarna. I serien reser Jens Berg runt i Svenskfinland för att träffa producenter som utvecklar och ligger i framkant inom sitt område. Serien produceras av SLC i samarbete med Montem.