Jordbruk Marknad

Soilfood överväger
att investera i Lovisa

Ekogödselföretaget Soilfood överväger att bygga en produktionsanläggning i Lovisa i Nyland.

Företaget med trettio anställda och en omsättning på ca 6,5 miljoner euro har vuxit rejält under de senaste åren. I Lovisa överväger man bygga en anläggning med såväl gödselproduktion som lager och som kan sysselsätta tio personer.

Lovisa stad har erbjudit en tomt vid den östra infarten till staden, intill motorvägen. Soilfood fattar det slutliga investeringsbeslutet senare i sommar.

Soilfoods verksamhet går ut på att producera gödsel och markförbättringsprodukter av biprodukter från livsmedels- och skogsindustrin. Företaget har grundats av Eljas Jokinen, Juuso Joona, Ilkka Herlin och Saara Kankaanrinta.