Kiila2021
Jordbruk SLC

Sök till SLC:s
KIILA-rehabiliteringskurs!

Ännu finns det tid för SLC-medlemmar att ansöka till SLC:s svenskspråkig KIILA-rehabiliteringskurs som ordnas i samarbete med Härmä Rehab.

Kursen, som är kostnadsfri, har plats för åtta klienter och pågår från augusti 2021 till januari 2023 med individuella kursdelar och grupprehabilitering. För att kursen ska starta i oktober behövs ännu ett par av FPA godkända ansökningar.

Kursen riktar sig till lantbrukare som upplever fysiska eller psykiska hälsoproblem som försämrar arbetsförmågan. Det kan ta sig uttryck i försämrad arbetsprestation, i upplevd belastning eller i hälsoproblem som orsakas av ständig belastning och som nedsätter arbetsförmågan.

Målet med KIILA-rehabiliteringen är att förbättra och stödja klienternas arbetsförmåga och att hålla dem kvar i arbetslivet.

Rehabiliteringskursen som består av olika kursdelar innehåller huvudsakligen 10-13 öppenvårdsdygn i grupp, en individuell öppenvårdsdag och 2-4 individuella besök. Rehabiliteringsprocessen pågår i 1-1,5 år.

Tidpunkterna för SLC:s KIILA-kurs är följande:

Ett individuellt öppenvårdsdygn 25.10.2021 (1 dygn)

1. Grupperioden 3 dygn (inkvartering vid behov) 26-28.10.2021

2. Grupperioden 5 dygn (inkvartering vid behov) 21-25.2.2022

3. Grupperioden 5 dygn (inkvartering vid behov) 7-11.11.2022

Ansök till kursen via FPA senast fem veckor före kursstarten så att FPA hinner behandla ansökan. Kursen, som har kursnummer 81728, är helt kostnadsfri och bekostas av FPA. Helpension ingår under vistelsen i Härmä. Kursdeltagare kan även få rehabiliteringspenning och reseersättning, och kursen berättigar även till avbytare.

Mera information om KIILA-kursen och om hur man ansöker finns här.

Tilläggsinformation om kursen ger: Jessica Havulehto, Härmä Rehab, tfn 050-5160360, e-post jessica.havulehto@harmankuntokeskus.fi; Mia Wikström, SLC, tfn 050-3553213, e-post mia.wikstrom@slc.fi eller Fredrik Grannas, ÖSP, tfn 050-3580198, e-post fredrik.grannas@slc.fi.