Skogsbruk SLC

Södra skogsrevirets fullmäktige
tar ställning till Kimitonejden

Kimitonejdens skogsvårdsförenings fullmäktige godkände förra veckans torsdag ett utkast till intentionsavtal med Södra skogsreviret. Utkastet går ut på att Kimitonejdens skogsvårdsförening upplöses och reviret utvidgar sitt verksamhetsområde till Kimitoön.

Arbetsförhållandena inom Kimitonejdens skogsvårdsförening upphör, men i fall det senare visar sig finnas ekonomiska förutsättningar öppnar reviret ett kontor på Kimitoön.

Den stora frågan har hittills varit att reviret inte vill ta på sig någon av de skulder som belastar Kimitonejdens skogsvårdsförening.

SLC och även MTK bidrar med ekonomisk hjälp under förutsättning att intentionsavtalet mellan reviret och Kimitoföreningen godkänns.

Södra skogsrevirets fullmäktige träffas på tisdag för att ta ställning till intentionsavtalet. Revirets styrelse förordar ett godkännande under förutsättning att randvillkoren är uppfyllda, det vill säga att reviret inte övertar några skulder och inte heller anställda som gamla arbetstagare.

Följande dag, alltså på onsdag, träffas Kimitonejdens fullmäktige en gång till. Ifall Södra skogsrevirets fullmäktige säger ja till intentionsavtalet kan Kimitoföreningen också godkänna det slutgiltigt och ta ställning till en upplösning av föreningen.