Utskott
SLC Nylands socialpolitiska utskott hade sitt första möte i tisdags.. Maria Wasström, Nina Långstedt, Margaret Lönnfeldt, Camilla Nylund och Guy Broman. På bilden saknas Monica Oljemark. FOTO: Andrea Bergman
Jordbruk SLC

Socialpolitiska utskottets mål:
Friska, stolta och lyckliga bönder

SLC Nylands socialpolitiska utskott hade sitt första möte i tisdags. Det nygrundade utskottet ska behandla socialpolitiska frågor som gäller medlemmars arbete och vardag.

I praktiken handlar det om sociala frågor, avbytarservice och välmående. Socialpolitiska frågor handhades tidigare av kvinnoutskottet som nu har slopats.

Ekobonden Nina Långstedt från Ingå är ordförande och medlemmar är Guy Broman, Margareta Lönnfeldt, Camilla Nylund, Monica Oljemark och Maria Wasström.

På det första mötet behandlades bland annat LPA-tryggheten, problem inom avbytarservicen och ett minskande intresse för företagshälsovården.

Ett av de viktiga projekten som gäller medlemmars välmående är Ta hand om bonden-projektet som erbjuder olika slag av stödtjänster för lantbruksföretagare i trångmål. Som en del av arbetet i förebyggande syfte ordnas må bra-dagar för medlemmar.

Slutligen kan det socialpolitiska utskottet komma med följande lugnande besked för den som befarade att den traditionella sommarresan inte blir av: resan blir av, men information om resmål och datum återkommer vi till inom kort.