19 Arig Poppelplantage Utanfor Uppsala Foto Almir Karacic
19-årig poppelplantage utanför Uppsala. FOTO: Almir Karacic
Skogsbruk

Snabbväxande poppel
kan frigöra mark för
livsmedelsproduktion

Svenska forskare har utvecklat en ny modell för produktion av textil och biobränsle från snabbväxande poppel. Genom att tillåmpa hållbara katalysmetoder på poppel som odlas i nordiskt klimat kan efterfrågan på bomull minska. Därmed blir det möjligt att omvandla stora arealer av jordbruksmark från att producera bomull till att odla livsmedel.

Bomull är ett biomaterial, men odlingen av bomull är inte hållbar. Så försvann till exempel Aralsjön inom några decennier på grund av den enorma efterfrågan på vatten för att odla bomull.

Som kontrast producerar vi i vårt nordiska ”regnmättade” klimat textilfibrer utan behov av konstbevattning.

Ny sort av popplar Forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet SLU har utvecklat nya poppelkloner som har överlägsen tillväxt på marginella marker på nordliga breddgrader.

Dessa popplar når full tillväxt inom 20 år, jämfört med 50-100 år för de träd som nu används inom skogsbruket.

Anneli Adler är forskare vid SLU och försteförfattare till en artikel publicerad i den vetenskapliga tidskriften Joule:

– Jag döpte dessa kloner till SnowTiger eftersom de växer snabbt med kort rotationstid i nordliga klimat. De är den ”nordiska eukalyptusen”.

Joseph Samec, professor i organisk kemi vid Stockholms universitet, och korresponderande författare till artikeln säger:

– Hela trädet omvandlas till högvärdiga produkter där cellulosan blir textilfiber medan hemicellulosan och ligninet omvandlas till ett avancerat biobränsle. Detta är anmärkningsvärt eftersom mindre än 50 procent av träet förädlas till textilfiber med nuvarande massateknik, medan resten bränns till ett lågt värde.

Han fortsätter:

– Det här är en tvärvetenskaplig studie med forskare från olika områden och lärosäten. Den visar på förmågan vi i Norden har att bidra till global matsäkerhet och de utmaningar som finns kring bevattning.

Artikeln ”Lignin-first biorefining of Nordic poplar to produce cellulose fibers could displace cotton production on agricultural lands” är publicerad i tidskriften Joule 17 augusti 2022.