Skogsbruk Tema

Små löneskillnader mellan
kvinnor och män inom
skogsbranschen

Inom skogsbranschen är det väldigt små skillnader i lönerna hos kvinnor och män, visar en undersökning som gjorts av Skogsbranschens Experter rf Meto. Den årliga undersökningen som görs bland Metos medlemmar genomfördes i december-januari och besvarades av över 1.100 skogsexperter.

Skogsbranschen är mansdominerad, och endast 26 procent av respondenterna var kvinnor.

– Resultaten från Meto-löneundersökningen visar att löneskillnaden mellan könen inte är ett betydande problem inom skogssektorn, säger Ilpo Puputti, Metos organisationschef.

Inom den privata skogssektorn, som skogsindustrin och skogsföreningarna, är en kvinnas euro 96 cent. Inom den offentliga sektorn, som Finlands skogscentral, Forststyrelsen, staten och kommunerna är en kvinnas euro 99 cent.

Kollektivavtal främjar jämlikhet

– Inom de yrken som omfattas av kollektivavtalen som Meto förhandlat fram är kvinnans euro 97 cent, säger Puputti. Löneskillnaden för jobb som inte omfattas av våra kollektivavtal är mycket större och en kvinnas euro är bara 77 cent. Det betyder att jämställdhetsfrågor också beaktas vid kollektiva förhandlingar.

Undersökningen visade att kvinnorna i början av sin karriär fick högre lön än sina manliga kollegor. Efter fem års arbetserfarenhet var mäns löner högre än kvinnors.

– Löneskillnaderna kan påverkas av åldersfördelningen mellan manliga och kvinnliga respondenter, säger Puputti. Det kan också bero på endast en femtedel av respondenterna inom den privata sektorn var kvinnor, och cirka en tredjedel inom den offentliga skogssektorn. Dessutom ligger en stor del av arbetsuppgifterna utanför kollektivavtalet.