Barguide
Jordbruk

SLF gav ut
bärodlingsguide på svenska

Om du nyligen har börjat eller tänker börja odla bär eller alternativt har intresse av att bekanta dig med bärodling är den här guiden lämplig litteratur. Avsikten med publikationen är att öka förståelsen för hurdana frågor och särdrag som ska beaktas vid bärodling i Finland.

Guiden är en översättning av ”Opas aloittaville marjanviljelijöille” som gjordes inom det landskapsöverskridande informationsförmedlingsprojektet ”Marjamaat”. Projektet genomfördes åren 2016-2019 i samarbete mellan ProAgria och Naturresursinstitutet (Luke). SLF har översatt guiden till svenska.

Guiden kan laddas ned som pdf här.