Demo23 1
Förra veckan demonstrerade man mot restaureringsförordningen i Bryssel under ledning av den belgiska producentorganisationen Boerenbond. I demonstrationen deltog också SLC:s skogsombudsman Mats Holmgård. FOTO: Mats Holmgård
EU SLC

SLC:s skogsombudsman
deltog i demonstration
mot restaureringsförordningen

SLC:s skogsombudsman Mats Holmgård har kommit hem från Bryssel där han träffat påverkare och deltagit i en demonstration mot EU:s restaureringsförordning.

– I nuläget är det inte säkert om förordningen faller. Man kan tala både för att förordningen går igenom och att den faller. Det är den uppfattning jag bildat på basis av vad jag fått höra under mina dagar i Bryssel, säger han.

Tillsammans med representanter från MTK träffade Holmgård förra veckan olika representanter i Bryssel för att hålla koll på vad läget är just nu med restaureringsförordningen.

Demo23 2
SLC:s skogsombudsman Mats Holmgård vid demonstrationen tillsammans med Henna Virkkunen, europaparlamentariker för Samlingspartiet, och Hanna Leiponen-Syyrakki, chef för SLC:s, MTK:s och Pellervos Brysselkontor.

Olika länder har olika smärtpunkter

Mats Holmgård deltog i demonstrationen mot förordningen som ordnades av den belgiska producentorganisationen Boerenbond.

Producenternas demonstration mot restaureringsförordningen, var den ursprungliga demonstrationen, men så ordnades det också en motdemonstration mot den. Man måste komma ihåg att det också finns människor, branschaktörer och medborgarorganisationer som är för förordningen.

– Olika länder har olika smärtpunkter ifråga om restaureringsförordningen. Det skulle vara viktigt att man här i Finland och i andra länder inser hur det här påverkar länder, dess skogar och näringslivet som helhet. Men också hur det kan påverka större städer och deras grönområden, eftersom förordningen har följder även för dem, säger Holmgård.

Kommissionen, rådet och parlamentet har alla sitt att säga till om restaureringsförordningen. I något skede, enligt planerna i juli, kommer förordningen troligen till parlamentet för omröstning.

Demo23 3
SLC:s skogsombudsman Mats Holmgård säger att restaureringsförordningen är ett exempel på att Finland kunde bli bättre på EU-påverkan i framtiden.

Inte emot naturrestaurering

Holmgård framhåller att SLC och skogsägarna inte är emot naturrestaurering, ifall det finns ett behov av restaurering så är det bra om så sker, det är den här uttryckliga restaureringsförordningen man är emot.

– Bevisligen har vi utrotningshotade arter och naturtyper och restaurering är ett verktyg i verktygsbacken för att stoppa minskningen av naturens mångfald. Bevisligen så behöver vi också till exempel mera död ved i våra skogar, av flera olika orsaker. Här krävs också steg i rätt riktning och ett sådant är den nya PEFC-standarden som ändrat kriterierna på denna punkt.

Holmgård säger att restaureringsförordningen är ett exempel på att Finland kunde bli bättre på EU-påverkan i framtiden.

– Det gäller att vara insatt, proaktiv och att helst skrida till åtgärder i tid. I fråga om avskogningsförordningen var man för sent ute och nu har vi en förordning som är allt annat än lämpad för finländska förhållanden, säger han.

Avslutningsvis konstaterar SLC:s skogsombudsman Mats Holmgård att skogarna upplevs som viktiga också på EU-nivå.

– Det finns ett stort intresse för skogarna också inom de olika EU-institutionerna och därför hjälper det inte för oss här i Finland att blunda för det eller för sådana förslag som vi upplever som problematiska. Vi måste göra någonting åt dem istället.

Holmgård säger att det på sätt och vis också är bråttom.

– EU-kommissionens mandatperiod tar slut nästa år och de har därför tidspress att få igenom sina lagförslag. Det gäller alltså att vara alldeles särskilt på sin vakt just nu, säger han.