Slc Historik75 Parm Webb
SLC

SLC:s historik har utkommit
– beställ historiken i
SLC:s webbshop

Under förbundskongressen i slutet av juni presenterades SLC:s 75-årshistorik av historikredaktör Mikael Jern. Efter beklagliga förseningar med trycket av historiken är distributionen nu i full gång. Nu kan historiken beställas av alla som har intresse för lantbrukshistoria i Svenskfinland och i Finland. Historiken är gratis för medlemmar.

SLC:s historik berättar om organisationens 75-åriga historia under åren 1945-2021 samtidigt som den parallellt också redogör för det finska samhällets förändring.

– Det finns egentligen två stora omvälvningar som skett inom jordbrukssektorn under SLC:s historia, berättar historikens redaktör Mikael Jern.

Den första handlar om skeendet de första åren efter kriget. Under krigstiden reglerades det mesta via så kallade maktlagar som gav regeringen mycket stor makt. Det mesta var reglerat – från löner till priset på jordbruksprodukter. Under åren efter kriget och i början av 1950-talet skedde en övergång från det kraftigt reglerade samhället till ett mera öppet sådant. Samtidigt ökade jordbruksproduktionen kraftigt.

Från krigsårens ransoneringar till överskott på vissa jordbruksprodukter, såsom griskött och ägg, gick det bara några år. Balanseringen av överproduktionen blev sedan en utmaning som jordbruksnäringen fick brottas med under många årtionden. SLC tog en aktiv roll i förhandlingarna kring priserna för jordbruksprodukter och andra åtgärder för att styra produktionen.

Den andra stora omvälvningen inom sektorn som skett under SLC:s historia var EU-medlemskapet 1995. Då Finland gick med i EU var omställningarna mycket stora för jordbrukarna. Vanliga medborgare märkte inte av EU-medlemskapet så mycket i det praktiska livet, men jordbrukarna var genast från början av 1995 tvungna att lära sig ett helt nytt byråkratiskt system för att sköta jordbruket.

Rätt ifyllda blanketter blev en förutsättning för att få ett levebröd från jordbruket. Samtidigt var oron stor för att de utlovade stöden inte skulle täcka de sänkta produktpriserna.

– Innan medlemskapet tänkte många att producentorganisationernas roll skulle minska då Finland blir EU-medlem, eftersom de direkta prisförhandlingarna med staten försvann. Verkligheten visade sig vara precis det motsatta: aldrig tidigare hade SLC deltagit i så många förhandlingar med statsmakten då tillämpningen av alla stödformer skulle genomföras, säger Jern.

Historiken finns till salu i SLC:s webbshop på adressen https://slc.fi/shop för 35 euro (porto tillkommer). SLC-medlemmar i producentförbunden och skogsvårdsföreningarna kan som medlemsförmån kostnadsfritt beställa ett exemplar av boken kostnadsfritt genom att ange medlemsnumret vid beställningen i Tilläggsuppgifter-fältet. Under de gångna veckorna har historiken även postats hem till kongressdeltagare som fyllde i kongressens responsformulär och beställde ett exemplar av historiken.